konkurranseskyting Katalog 2021

Ladeboken 8

DET MEST PÅLITELIGE OG KOMPLETTE BOKVERKET OM HJEMMELADING SKREVET PÅ NORSK

LADEBOKEN 8

Ladeboken 8 er unik i skandinavisk sammenheng og er uten sidestykke det mest pålitelige og komplette bokverket om hjemmelading skre- vet på norsk. Samtlige av bokens ladninger er testet av Norges ledende våpenspesialister, med Jørund Lien i spissen.

I Ladeboken finnes gjennomtest- ede ladedata for 115 riflepatroner og 27 pistolpatroner. Boka inne- holder en instruksjonsdel som blant annet tar for seg sikkerhet, valg av utstyr, valg av krutt og laderutiner. Siste halvdel av boka inneholder historikk om hver patron, samt ladedata med relevante krutt og kuler.

P R I S :

5 49, - WWW. L ANDRO . NO

2 0

Made with FlippingBook - Online magazine maker