konkurranseskyting Katalog 2021

Sikkerhet og Beskyttelse

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

105075 Sauer STR

198,-

Engbo Diop- terbeskytter for busk

105076 LINKS for iris. m/skive 105077 For iris m/far- gefilter/Glas

198,-

198,-

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

105082 Sauer STR Eng- bo Forsiktebe- skytter Felt

498,-

109300 Kammerflagg Grovkaliber

30,-

108782 BO-MAG

595,-

105079 Sauer STREng- bo Sluttstykke Beskytter

149,-

Sikringsma- gasin

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

102206 Gehmann

110,-

109289 Kammerflagg 22LR

30,-

105078 Sauer STR

169,-

107320 Sauer STR Sluttstykke Beskytter

225,-

SKammerflagg 308Win, 6,5x55, 7x57, 8x57, 7,5x55

Engbo Forsikte Beskytter

102205 Gehmann

110,-

Kammerflagg .22

2 9

Made with FlippingBook - Online magazine maker