konkurranseskyting Katalog 2021

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

102167 Gehmann Irisblender

1040,-

102166 Gehmann

2350,-

102174 Gehmann Irisblender

1080,-

102173 Gehmann

2200,-

Irisblender m/ fargefilter for gammel mod. Sauer Bus

Irisblender m/ fargefilter for Ny Busk, An- chutz, Walther, FWB

uten filter for gammel mod. Sauer Busk

uten filter for Ny modell Sauer Busk

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

102169 Gehmann Irisblender

4030,-

102528 Korntunnel

155,-

107848 Anschütz 9560 Irisblender med 5 filter

1920,-

102203 Adlerauge 0,3, med 1,3x 102204 Adlerauge 0,5, med 1,5x

530,-

for Adlerauge Stopperkorn og Urmek

m/fargefilter polarisasjon for Anschütz

662,-

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

102524 Plast stopper- korn blankt 102478 Plast stopper- korn gul 102529 Plast stopper- korn blå

163,-

102168 Gehmann løse filter for Iris-

1260,-

104906 Urmek

48,-

108110 Anschütz Hullkorn

53,-

hullkorn

blender 6 farger

Str: 1,7 - 4,6

163,-

163,-

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

Varenr

Beskrivelse

Veil.pris

102171 Gehmann iris forsikte #520C Horisontal bar 2,9 -4,9mm

2230,-

102178 Gehmann Iris #522C forsikte Str: 2,9 - 4,9

2230,-

102176 Gehmann Iris #535 forsikte Str: 2,4 - 4,4

2230,-

102177 Gehmann Iris #537 forsikte Str: 2,4 - 4,4

2230,-

4 3

Made with FlippingBook - Online magazine maker