konkurranseskyting Katalog 2021

.22 våpen

Toppmodellen til Anschütz med det innova- tive Precise skjeftet som gir utallige juster- ingsmuligheter. Dette er rifla som vil ta deg helt til toppen. ANS CHÜT Z 5 4 . 3 0 M/ P R EC I S E S K J E F T E B RUN

5152 0 , - WWW. L ANDRO . NO P R I S :

ANS CHÜT Z 19 07 M/ P R EC I S E S K J E F T E

Bestselger hos Anschütz gjennom mange år. 1907 mekanismen er kjent for sin ekstremt gode presisjon, og 1918 skjeftet har god just- eringsmuligheter.

39695 , - WWW. L ANDRO . NO P R I S :

Anscütz sin svært presise 1907 låskasse plassert i valnøttskjefte er en av bestsel- gere gjennom mange år. Mange foretrekker det tradisjonelle treskjeftet som har gode innstillingsmuligheter ANS CHÜT Z 19 07 M/ 1914 VA L NØT T S K J E F T E

3 4 6 3 0 , - WWW. L ANDRO . NO P R I S :

7

Made with FlippingBook - Online magazine maker