Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

UDVALGET f o r INDKVARTERINGSERSTATNING F re d e rik s g a d e 21 - T e lf. C . 8 8 21

Ved Besvarelsen bedes ~

r- q

anført Journal Nr. .......................* .................... An/et

26. November 1946

København K-, den

%L OD J

Til

Indenrigsministeriet, Chefen for Flygtningeadministrationen, Frederiksgade 9 5 K'.- v Angr Haslev" Højskole.- Afstaaelse af Areal til Begravelsesplads*_ i * Under Henvisning til Ministeriets Skrivelse af 27 . Juni 194-6, Jour. lir. 4/19/45 skal man meddele , at man herfra kan godkende, at der i Overensstemmelse med Vurderingskommissionens Indstilling be- regnes en Pris af Kr. 1,70 pr. m2 for det omhandlede Areal, hvilket svarer til den Pris, der "blev opnaaet ved pkolens Axstaaelse ax e ^ tilsvarende Areal i Anledning af Kirkegaard^ns Udvidelse. . . .

P. U. V, . B.

EN

1

w

%

J. C

Y - k

■/»

y r

t.

Made with FlippingBook - Online magazine maker