Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

/v j v •

6 9 2 6 O

4 / l g / 4 5 . Oversendes til Statens civile Luftværn i Forbindelse -med Skri-

velse herfra af 27.Juni 1946, idet man skal anmode om, at der ved Luftværnets Foranstaltning maa blive ydet Erstatning for det af Haslev Højskole afstaaede Areal i Overensstemmelse med foranstaaende. Indenrigsministeriet, Flygtningeadministrationen,den 3.December 1946. P. M. V. E.B.

b 6

8

o

t

i

Q

RO/HL. 69260.

S.c.L. J,Nr. 818/1946. Tilstilles Luftværnschefen i Haslev med Anmodning som foran. Udgiften vil være at afholde af Konto § 14-XIV-B-II-5-b. Statens civile Luftværn, den OfC.T P.L.V. E.B.

y ? &

2 G 8 i

RO/HL. 69260.

.

■t- *

S.c.L. J.Nr. 818/1946. t

Tilbagesendes til Luftværnschefen i. Haslev efter endt Gennemsyn. Statens civile Luftværn, den 3 q JAN.1947 P.L.V. S.B.

Made with FlippingBook - Online magazine maker