Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

Luftværnskontoret i Haslev Raadhuset - Tlf. Haslev 2 3 2

Haslev, d. 9 . D#Cember 1? 46 .

K on tortid d a g lig : K l. 1 5 — 1 8 L ørda g d o g K l. 1 0 — 1 3

Luftvæmschef:

N.H.Rasmussen Luftværnschefens Stedfortræder og Leder af Luftvæmskontoret: Ingeniør P. Hagenborg.

Medhjælper paa Luftvæmskontoret: Bogholder A. Olsen.

Til Statens civile Luftværn, København«

Vedrørende den tyske Begravelsesplads 1 Haslev, Statens civile Luftværns Skrivelse Jour. Nr. 818/194-6, Forinden man betaler Begravelsespladsen bedes oplysts 1) skal man lade Begravelsespladsen opmaale og udstykke. 2) 1 bekræftende Fald, hvem skal staa som Ejer af Arealet og 3 ) skal der Tåre Adgangsvej til Begravelsespladsen. Begravelsespladsens Beliggenhed er uden Adgeng til offentlig Vej, den ligger med sin Østgrænse 1 Skellet til Haslev Kirksgaard, hvor- fra der £*t kan gives Adgang, saafremt Kirkegaardsbestyrelsen vil give Tilladelse dertil.

Made with FlippingBook - Online magazine maker