Haslev - Etablering af den tyske begravelsesplads, 1946-47

i lUas £^j11-

aUÅunhs A v j - hl^it>^Å ^ / X ^ v v J^x^tn^^y y dl^/jvi^Kv~vhX,j c[^y j^nsUs Au*sJ^> -

jlA4Slh/T/tu+slA+AD i /

c>t\^y i^j^Aws /\'Oy^%^uJ^i /'•y^C-*--*'^

^

‘ Å*/\ r^'j!■ /ytsj (TLK^y

j^, c I as '^' C^ m A ti -

j^ y d 2 i /W /{/-^C 'ijt^s'ys

k /^U^vw/ /Iaw 66 vw | w / < y H < ^ U v ^

l\^y/tfV^LlAS> (nj /(/(*^~\ -t-w £ •'Vwa* -{/~IA-*1

jsl

Ms(

l^/!/Jvi*n

/ww»f

fyu M + U l/'VW'

JL^s U j A ^

jru*s ^ a JÅ /^ ^ A ^ ~ ~ ' ^ V w /(/! v tw /y aA\a^/I4A^aj Jhdi&is*»*L+ ts^' Soxis ÅlAs****/boJ?f^u*-*LA/ Jj L ; . h , h . J " , Ir ’ f * IjAsiA ..fa*. _^ JlIo^wXvwi hjiAh$Lj*, i'L'C'*^ ^’V'VvtA. , ('ti j t l tt . r " //Z '/^ • ,fj.,A^ltrw h v y s L i lÅ J-ir-^yhry^ |Vww*^|A/v«v . jiÅ jl^yM ^ >Uv ij^ s v M ^ i\ /

^Y(lJ -"i(e.

j b i ' t f ' b t{lr )k ~ L ^

cd ,

/ - /O i O i / & J sU ~ jo b { U a 4 v i ^ W c M - / A ^ y lO U y (a ~ ~ y t~ ' ^

Made with FlippingBook - Online magazine maker