Telefonnøgle Næstved 1937

mML ■ S

?■ .a« v¥ ■,

■ ■

Naiffvpa og ØmegnsTsloloTifusu5o ©g HrindUlsicolenf-sr ! 937t 16. Aorg. y TELEFON

Biler udlejes Dag og Nat ■ i !■■■■■■■ ■■■■——■—»■—•■■■ Ill> MW II m±m • I mm—~~ - —. •——— —.V- ” T-, m ___^ Poter Jensen^674. (ved Posthuset) H. JllUL-HANSEN Aut CleKtro-InstsItster, Jernbanegade 6. Alt elektrisk Installationsarbejds udføres. Bødsta Arbejde til rimelig Til. 1227. Pri». TIP Aut Nilflsk Forhandler,

; 700 r jjv* lodninger

FREDE LUND støs-exam. E|endoni«m«>)let, r*rhM|rr*J W, 2. W

T.Moni 782

K L—■■■................ ........... ............... ........................... ........ ..................................................... VMf MS FSM FARVERI - RENSERI I) WW IV f 1 Smm åLm M fW TELER** SES 1947 |nMivw»"awN««M’^swewaMe*»ess»ewawMSPNNN^

C RUGTKÆLDEREN NY ØSTERGADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugt og Grøntsager. Største Udvalg. Billigste Priser.

fis? i

NÆSTVED KUL- ft KOK!! KOMPAGNI

V s

^ »V f pNO 5

mwtrn handels oo landbrucseanken TLF 223 .1 imivm m NALS^VED ■ .... . TI* 243 FIL!ALIH GLUM80. Tslf. 1«. RØNNKDR, THf U% KAKIlUBÆKflMIKDB, Telt. 60. RKRL17FMAGLB, Te»t SI. TOK8VÆRD, Telf 82. KVFRDRUP. Teit SS.

Awtort—ft forlumlUr for N eetved mmé Oy '»»d Chrysler, de Soto, Plymouth, Citroen l|| og Auto Union, D. K. W. m. H. 1 Chr. Bimgmard, Rolig: Slmgolmmvmf tg. TmlL 799. VmHft+é: Stof»r**tf• 14. 7e/f. % DANSK-ENGELSK BENZIN- 00 PETROLEUMS CO. plag i Naeitved d ^ l.ersen. TankUger paa Baneterrainet ▼ed Kildemark*vej. Kontor og Lagen Brotore Pottgirokonto 7006. * Telf 270. -_-_ |tf Benzin • Petroleum * Solarolie Automobil« Motor« og SpeciabSmøreolier. Industriolier. Konsistensfedt. Vaseline m. m. -i, ■ -- — — VAMIM49IKR SHELI.

>! «S*

r~~rx

FUGLKBJBRO, Telf. SB

Brdr. lansens Benzindepot Telt. tot« en gros — Benzin — Fetroleum — rn detail

1 vi

l

mm SnMI.'ZMJlNiM STØHm KNMWtim * •*

I

Over 4500 Telefonabenneritcr bruger hver D hr nærværende Telefon- haandboR. - Fra alle Rider erkender man, at Mmstved og Omegna Telefonnøgle og Hen* delskelender er en ene- alanende LokalheandboR m«l en Ranake uaa>d> vanllR HnnonceimeHRiR or i eklnmemæsHiR Slag­ kraft.

INI >IIOLl >: 1. StedbeteRnelee. 2. K«*Hlre|fi*ter. 9. NavnereRinter for Næatved. ♦. Navnereirlater for Op­ landet ft. KagreRlater. ft Numerri'Riatfr for Niratved Itv ?. Handelskalender, UdRlvet uf SYDS|.tXI.ANIlS ANNoNCEHUREAU KJ. af OnterRade or AmtmandMRade, Nieatveu. Telf T»J1 (2 l,**dnlnR»*r).

J-SCJtffLBEGH JUN W*

............ iCc. l*røXQOQ.øO

• • • 4 V

X« server.......

k *. tm.rn.i 7

.......................................... .

NY AFDELING k>> Rekvisitter til ol Spor! Sportsbeklædning . gMPni • øm . rn **<*%•*> *« .m

WILH. SMITH

PANDVBD HYLUNOK KAKRKBÆKs M I N!)R KORN - FODERSTOFFER - KUNSTGØDNING - MARKFRØ - KUL NÆSTVED

AI.K.B ‘BANlgi ORKtTWINGIt«_ V ftfØUI

TKIBKON HOP

Noteringer.

DUN SYSTEMATISKE OPSPARING ER VEJEN TU. VELSTAND mmmmm . .. mm m ■» memmmmmmm m i ■ tmetm m m memm%»mmmmm*mKmeamøØmeømeemøøeemtmee» • i'^iHM* wømmmmmm—* nW—Ml«n Som Hjaeip til denne Opsparing 'udfoitnff vi gratis vore Hjemme* Spar*hønet . rT™* nBHWlMF 1__________ „____ ____ , ___ __

C HR. BI &SG A A R D II1 W t « T K I» « A !» at B E O R L. 7 - TRf.f. 7 © 2 tv »o A«*mvoON«ilr) iWlM Autoriseret Forhaaftlor Ivr WeretreO. airdOpieod Cl*ry»Iror - nymp^th — - W. K. W, - W»lk*«ffW og fftftfpf* . ■-/ T.. - **» k# . tov/^arg/wi. Våtløhål. »g

JOH S. AARI S‘LARSE11 liingslrdgndc ?/. (Hårmester Værksted for Blyarbejd«. Alt Glarmesterarbejde udføres Telefon ØJ3 Privat 1379 .

.

*T»* |

•'.'i.;

Sneslev ...................... Fuglehjerp ellfi Gunderslev Spån esholm Everdrup Spjellerup ................. Menstmo 3pragelse .................. Heriufniag!* Stenbæksholm .......... Næstved* 3tenskovon Hs........... Lou Stensti rp .................. Næstved ell. Nyland S utberup Kyse ivendstrup ............... Nyland Sværdborg ................ Lundby Strlftø hvinøland Sørup ......................... Toxværd Ta as trup ................... Hyllinge Thorup 11 ammer Tornematk ................ Mønatrup el. Sandv. Torpe ......................... Herlufmagle Træløse .................... Herlufm. el. Skelby

• ♦ • • • .••••» Ti bjrrgilll« Trvelte Ulstrup ..................... VaUeiiHvød Vtjlø .......... ..= i Vester Egede I Vester Kgesborg ...... ] Vesterhave ............... Vindenip .................. Vindstrup IMIMM M «•••••••«•• • • • • »••••••• Ydernæs ................... (V.ger Huse .............. Øil-rup ..................... Øverup .................... Vrangatrup Vredslme .

Tybjerg Glumsø u*l Tyvelse Skellr* Kyse Nyland Toxvæ-d Lou ell. Veaterborg Karebæksminde Glumsø v'ujiebjeig Tyvelso Næstved ell. Risiev eller Fensmurk Næstved Lundby Kyse Næstved el. Fensm.

Siedbetepnelse , (Benyttes, naar men kender Navne*, paa det Sted, hvor on Abonnent bor, men Ikke ved, under hvilkt,:« Central man skal søge). Andtrup Næstved Aasø ............................ Glumsø ell. Tyvclse Abbednæs ............ Næstved ell. Nyland Aobednæ.shoved ....... Nyland Ågerup ••. Højbro Huse Koitncd® Jarsskov .... ............... Veaterborg jon«trup Huse ........... Hyllinge Kagstrup .................... Skelby Kalby .......................... Toxv. ell. Olstrup wieimvruii Havelse Sogn ........... Glumsø ell. Skelby Karebækstorp ........... Karebæksminde ell. Basnæs I,andsby ...... Nyland Hendslev ......... .......... Fuglobjerg Glumsø elber Skelby Havelse Bisrerup.................... Rude Bistrup ...................... Næstved eller Breg­ nebjerg Blangslev .................. Lou Bonderup 'ladølBØ Borup ...... 1 y1 end. Menstrup Menstnip Kastrup ...................... Gunderslev Kirkeskov Huse ....... Gundersiev Kjøberup .................... R«*lev Kjøng ......................... Kostnsde el. Lundby Kjøng Flaakholm .... Lundby KUnteoy ................... Menstrup Kobberbakken ........... Næstved Kongsted Rønneoe Ariøse ......... ....... . Sandvad Arlø«etorpLandsby . Sandved Askov .......................... Everdrup Atterup G1Ufusø Aversi ......................... Tybjerg .................................. ij/Djer Kalbyrls ..................... Næstved Kalkerup .................... Fjnsmark Karebæk ..................... K arebæksmmdo Karebæksminde Ldpl. Kaiebæksminde ell.

Realregister. (Præstø Amts, Næstved Kommunes og Herlufsholm KoromuncsTelefm-Mumie rn. v.). I Præsi« Amt. Amtmand over Praratø Amt: G. Toft. Telefon 270 og 1127, privat 1161. Amtskontoret paa A.atsgaarder.: Telefon 634, BorgmesterOtto Mad­ sen, Ptsratø, og Borgmeste: Lniiff- Rasmussen, Vordingborg. Sekre­ ter: Arntafuldrmvgtig Damb -k. Telf. 1079, Næstved.

Brandelev ................. N -stelsø Brorup ........................ Menstrup Bøgesø ....................... Iinrup ..I j OU nsmark .................. N.estved ell. Fensm Flndsaa ... ....... ...... Næstelsø Flenstofte ................. Fuglebjerg Fllntemoae ................ Everdrup Fodby ........................ Niestv. el.. BregnebJ. Fuglebjurglund Huse Fuglebjerg Fuirendal .................. Sandved Førslev ...................... Hyllinge til. Fuglebi. Gaunø Baroni .......... Næstved ell. Nyland Gelsted ....................... H^rlufmagle Gerdnip Rislev (»rimstrup .................. Næstved Guderup ................... Næstv. el. Bregnebj. Guflderslovl. Landsby Gunderslev Godstrup ................... Toxværd ilnnrslev ................... Samlved Haitiagerlille ............ Fuglebi. sl.Haldager Haidagermagts ........ FuglebJ. el.llnldager rlammerhuae ............ Hammer Havnskov .................. Hyllinge Herlufsholm Sogn ... Næstv eller Fensm, Herluflille ................. Htrlufmagle Hjelmsølillc .............. Tybjerg Hiulebæk ................... Heriufin. el. Fer øm. Ilolløse Landsby ...... Skrlhy eller Rislev Holmsga.aidi Glatv. . Nmtved ell. Fensm. Holme-Olstrup 01 »trup Holme-Slpperup ....... Fcnsmsrk Holsted ...................... Tiest ved Iiolsteins Minde ...... Fi giebjerg HundstniD ................ Hummer Hyllested .................. Sandved Husmandamsrk Huae Glumsø Hækkerup ................. Tybjerg Højbjerg ................... Gunderslev

Krummerup ............... Fuglebierg Kr*r.iplinge................ Everdrup KvSslemark ................ Sandved Kyllebæk Fuse ......... Kostræde Irftdhy ......................... Næstved ell. Rislev Lille Næstved ........... Næstved Lille Tvede ................ Næstelsø Lund ........................ <1 Lundbytorp Marbj rg Hs Kys** Lundby ........... Vesterborg Mar ede Sogn ........... Menstrup I I MtlltlMI IMtMMtMØMMMM Mogenstrup Myrup Naaby Landsby Nebletorp Ny Holsted Lou Nr. Tvede ................... Toxværd Næsby ...... ............ Næsbyholm . Glumsø el. Tyvelse Glumsø 01»min ....................... Olstrup elt. Fensm. ell. Toxværd Orup ........................... Tybjerg el.Herlufm. Pederstrup ................. Lou Ravnabjerg ................ Toxværd Raunstrup Toxvæid Raunstrup Ungdon*- e« skole ....................... Herlufmagle Glumsø ell Skelby Regerup e#e•••v •••••*»ø*ø _ Rejnstrup .................. Gunderslev Retteatrup ................. Nyland ell. Vester!). Ring, Hammer ......... Kost.1, ell. Vesterb. ell. Hammer Risby ........................... Hammer Røgesko» ................... Furlebjerg Rønnebæk .................. Nægtelse el. Næstv Sallerup ..................... Nøddekæi Ssltø Kyse Sal • Skovfogedbollg. Næstved Sal‘0 Hovedgaard .... Hyllinge San lby ........................ Glumsø Slpperup .................... Næstved ell. Nyland Lou ell. Vssterborg Rislev Lundby Næstved

Amtgskoledir*ktioi,en:

Kontortid 9—4, Telefon 276 og 1127. Amtrraadssekretær og Amtsfuldmægtig F. H. Høyrup. TU. privat 1141. Skolefondakasserer Chr. Christiansen: Kontor paa Bonælen i LI. Næstved. Kontortid JO—-4. Telf. 98. Amtsrsadsmedlemmer i Pt Amtsraadskr.: Landstingsmand A. P. Hansen, Ilende- mark Telf. Stege 242. Ganrdejer C‘*o Larsen Roholve. Telf. Orup 38. Husmand Sører Hansen. Stolpehuse. Telf. Stolpehuse 21. Ganrdejer Joha. Grønager, Raabylille. Telf. Stege 52/ u. Ga*rd*jer Aage Nielsen, Magleby. Telf. Borre 411 u Fisker Ajcei Venrikaen, GI. Tappernøje. Telf. Tappemøje 83. Geardfcrpngter Ejnar Ingvoraen, Her­ følge Telf. Herfølge 112. Gtnrdforpagter Rasmus Jensen. Strø­ by. Telf. Strøby 57. Tømrermester E. Henriksen, Tybjerg- lllle. Telf. Tyojerg 3. Gaardejer Je»*i Pedersen, Vrangstrup Telf. Tyverne 2 a. Gasmajer Anders Andersen, Herfølge. Telf. Herfølge 125. Togbetjent H. C. Nielsen, Vordingborg Landsogn. Telf. Vordingborg 605. Gaardejer Imw Raomusaen, Neble Telf. Bindbjerg 1 u. SVolrraadsmedlemmer 1 Præstø Amts Skole* randskreds: Amtmanden og samtlige forannævnte Amtsrsadsmedlemmer samt Borg mester A. M Kristensen, Næstved.

Formand: Amtmand G. Toft, Næstved Provst Alsbo, Højenip. A ntitmadsmedlem A. P. Hanøen, Ken­ demark. Giardejer Hnne Jensen, Nr, Sm id­ strup. Fhv. Iarr* r J. P. ( ! risteneen, Hammer. Sekretær: Amtsfuldmægtig Michael sen. Næet ved. Præste Amtskommune* Sygehus*. 1401 Omstill. t. alle Afd. H enlige 9 Fm —0 Kftm Renegat id 7- 4 Em.. Sen- og Hellig dage til'ige 11 — 12 FmJ. Forespergsler t. Patieeter l 1 Overlægens Konsultation 124*- !^ Hverd. undt Onsdag. Inspektøren bedst Kl. 10—If Form Me.lem 0 Km og 9 Em samt paa Hel­ ligdage kalde«: 1401 A. Afd. A. Stuen ^ Operationsafd. ion! A. Afd. A. 1. Sal. 140:i A. Afd. B. og C. og Reservelægerne 1404 A Afd I). 1403 A. Inspektøren Kontor og Bolig. 1406 A. Over»ygeplejer«ken. Bolig 1407 A. Køkkenet. 1423 Vaakfrtbeøtjrrerinde Fru Jørgensen. Hjultorvet. Boliger: 86 Overlægen. Privatbolig. 1138 U«*eerve!æg* Borck-Msdsen. 1*»1 Piveste Amtskommunes Arbrjdsan staks Kontor. Inspektøren bedst Kl. 10—12 Fortn. Præstø Amts Vejlnspektorst: Vejinspeki -, i csnd. polyt. Jensen liøvstrand, Næt vød Telefon 199,

iikafterup .................. Sandved Skaverup .. ................ Nøddekær ! Skraverup .................. Næstved eller

Karrebæksminde

Everdrup

Sneseretorp

2

THI ■

_

’___ .

Biler

Braiulkommissionen for Næstved: Formand: PoUtimester W. Schmit, Tetefon 77. Brandinspektør: Araitekt L. Beldring, Ostenfeldtsvej 4, Telef. 506 Den staaonde Voldgiftsdomstol for Præstø Amt i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr: Formand: Dommer P. K. Diderichsen, Telef. 762. Voldgiftsretten i Tvistigheder angadfende Handel med Husdyr for Næstved Køb­ stad: Sagf. Mygind Hjultorv (For­ mand), Telef. 304, Vugnmand A. Friis, Aagade, Telef. 82, Vognmand P. Hou maae, Brandtsgade, Telef. 830, Købm. Carl SeveHnsen, St. Mortensgade, Te­ lefon 237, Bestyrer Oluf Petersen, For­ sørgelsens nstalten, Telef. 462, Gdr. Chr. Nielsen, Grimstrup, Propr. Anders Christensen, Telef. 351. Medlemmer af Søretten for Præstø Ainl er for Næstved By: Mankinmeater E. Lorentzen og Overmaskinmcster O. Ol­ sen samt Skibsforer Lars Nielaen. Formand for Naturfredningsnævnet for Præstø Amtskreds: Dommer P. K. Di­ derichsen, Næstved, Telef. 762. Næstved Kommune. Badeanstalter: Den kommunale Badeanstalt, Telf. 1687: Søgnedage: Form. 10—1, Efterm. 3—6. Damer: Mandag, Onsdag og Fredag, Herrer: Tirsdag Torsdag og I^ørdag. Aftenbadning: Damer: Torsdag 7—9. Herrer: Fredag 7—9, Lørdag 6—9. Borgmester! A. M. Kristensen, Telef. 187, privat 584. Hnrgmeøterkontoret! Jernbanegade 1, K< tortid 12—2, Telef. 187. Byraadet, valgt 14. Marts 1933, bestaar af ■ Redaktør A. M Kristensen, Telef. 534. Købmand Chr. trensen, Telef. 90 . Forretningsfører H. R. Andersen, Telef. 684. Faktor H. L. Christiansen, l>lef. 868. Direktør Vilh. Larsen, Telf. 147 og 230. Blikkenslagermester C. C. Reits. Telf. 084. Kontorbestyrer H Carl Hansen, Telef. 662. Amtsfuldmægtig F. H. Høyrup. Telf. 1141. Fabrikant Carl Vilh. Hansen, Telef. 560. Lærer Herman Nielsen, Telef. 669. Murermester J. Chr. Stoigaard, Telef. 1001. Hustru Karen Emilie Billehøj, Telef. 1207. Papirarbejder Jens P. Brendorp, Telf. 1037. Sagfører Johan Herman Clausen. Telef 718. Murermester Niels Peter Lameti, Telef. 862. Byraadet holdet ordinært Møde 2. og 4. Mandag 1 hver Maaned, Kl. 714 Eftm. Folkeregistret: Kontor: Vinhusgade l£. Telf. 1J22. Kontortid 19—IH. P-egl- ■terfører: Skattesekretær Johs. West- phal. Ligningskommissionen: Bestyrer Oluf Pe­ dersen (Formand), Kænmunebud Mar­ tin Hansen, Kompagnistræde, Forret­ ningsfører H. Birkedal, VordingborgveJ 16, Papirarbejder Chr. Rasmussen, Vordingborgvejs fbrl^ Portør Carl Hansen, Peder Bodilsvel, Købmand

Vejassistenter: Cand. polyt Fischer Ras­ mussen, Næstved. 'I elf. 407. Pedersen, I/endemark, Telef. Stege 179. H. Han­ sen, Køge. Telf. Køge 58. Cand. polyt V. Jensen, Præste, Telf. Præstø 219. Prøst# Amts Vandinspektorat: Landinspek­ tør H. Barfoed. Farimagsvej 68. Telaf. 149. Amtsrevisorer: Revisor af Sognekommuner­ nes Regnskaber: Sognefoged A. Ras­ mussen, Svindinge. Telf. Klarskov 46. Revisor for Amtskommunens Kegnnka ber: Fhv. Stationsforst. Jensen, Lund­ by. Telf. 86. Amtalvge og Kredslæge: N. Schoubye. Brogade 6. Telf. 19. K ro, islæger: V. Kringelbach, Vording­ borg, Telef. Vordingborg 42, H. C. Rem, Storehedinge. Telex. Storehedinge 252. Amtsforvalter for Næstved Amtsstue: Bianco Boerk, Farimagsvej. Telef. 386. Amtsstuen (Stempelpapirudsalg): Fari­ magsvej. Kontortid 9—8. Telef. 386. Skatteraadet for Næstved S’xattekreda: Formand: Arkitekt L. Beldring, Osten feldtsvej 4. Telef. 6041. Krhvervsskatteudvalget for Prøst# Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Telf. 276. Skyldraadet for Prøst# Amtsraadakreds’ Skyldkreds. Formand: Gaardejer H. Chr. Pedersen, Storehedinge. Telef. Storehedinge 103. Næstved Vurderingskreds: Formand: Fa­ brikant C. V. Hansen, Fixvej 12, Næst­ ved. Telef. 500, erformynderiets Laanebestyrelse: For­ mand: Sogne, oged O. Fr. Olsen, Itlangstev, Telf. fx>u 21. Medlem: Køb mand Fr. Rrandt, Østergade, Nøntved. Telef. 71. Taksation af KJendomme (1 Næstved Politi­ kreds under Præst# Amt), hvori ønskes I*aan af Overformynderiet m. v.: For Næstved Købstad: Murermester Aagaard, Farimagsvej 66. Telef. 558. For landkredsen: Gaardejer, Sognoraads formand Th. Imamen, Glumsø. Telefon Glum^a 127. Gaardejer Rasmus Peter­ sen, Rønnebæk Sipperup, Telefon Næst­ ved 212. Gdr. Jens Pedersen, Vrang strup, Telefon Tyvelse 2 a. Gaardejer Ole Andersen, Rønnebæk, Telefon Næ- stels# 47. Gdr. Hans Hansen, Tybjerg, Telef. Tybjerg 9. Knpitelstakstnavnet for l’ræste Amt: Amtsrådsmedlemmerne A. P. Hansen, Lendemark. Telf. Stege 242. Joha. Grunager, Raabylitle, Telf. Stege 527 u, Saren Hansen, Stnlpohuse, Telf. Stolpe­ huse 21, K. ingvorsen, Herfølge, Telf. Herfølge 112, og Gaardejer Jens Peder sen, Bjæverskov, Telf. Bjæverskov 1. Overepidfmikommissionen for Præstø Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Telefon 276. Epidemikommissionen for Næstved: For­ mand: Politimester W. Cchmit, Telf. 77. Sundhedskommissionen for Næstved: For- msnd: Politimester W. Schmtt, Telf. 77.

Chr. E. Jørgenæen, Farvergad« 9, Bog­ handler A. Børner, Akseltorvet, Kon­ sulent levin Hansen, Vordingborgvej, Snedkermester Henrik Nielsen, Øster- S ade, BogholderJ. P. Jensen, Peder Bo­ ilsvej 25, Salgsleder Oluf Andersen, Ndr. Farimagsvej 4. Skattekontoret (ikke for Indbetaling): Vinhusgade 12, Telef. 1122. Kontor­ tid: lo—m. Skattesekretær: Johs. Westpbal. Kommunale Revisorer: Lærer Ernst Chri­ stensen, Farimagsvej 55. Telf. 1429, Bogholder J. C. Jepsen, P. Bodilsvej 23. Telf. 753. Kommunale Udvalg; ')en førstnævnte er Formand: Kasse- og Kegnskahsudvalg: Borgmesteren, H. Andersen (Telef. 634), Lorenzen (Telef. 90). Havneudvalg: Borgmesteren, H. Andersen Lorenzen, Vilh. Larsen (Telef. 147 og 280), Clausen (Telef. 718). Skoleudvalg: A. M. Kristensen, H. Nielsen (Telef. 669), L. Christiansen (Telef. 368), Vilh. Larsen, Høyrup (Telef. 1141). Det sociale Udvalg: Tillige Børnevæmsud- valg: C. V. Hansen (Telef. 560), C. C. Reits (Telef. 684), Fru Billehøj (Telef. 1207), Clausen, P. Larsen (Telf. 3621, Brendorp (Telef. 1087) og'Høy­ rup. Gasværksudvalg: A. M. Kristensen, L. Chri­ stiansen, Storgaard (Telef. 1001). Vand- og Elektricitetsværksudv. samt Bade­ anstalter: H. Nielsen, Brendorp, Vilh. lArsen. Offentlige Bygninger og Boligsngrr: H. An­ dersen, Carl Hansen (Telf. 562), Stor- gaard. Centralbiblioteket: A. M. Kristensen, 11. Nielsen, Høyrup. Brolægning, Kloak- og Renovationsvæsen: Reits, C. V. Hansen, P. Larsen. Mark- og Vejvæsen samt Lystanlæg: Carl Hansen, C. C. Reits, StorganH. Vnlgudvalg* A. M. Kristensen, H. Andersen, Loretisen. Indberetning om Detailpriser: Brendorp, Fm BiUehøj, P. Larsen. Farmand for ArbejdNanvisningskontoret: H. Nielsen. Brandkommissionen: Politimesteren, Brand Inspektøren, C. V. Hansen, Brendorp, Vilh. f/arsen. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Politi­ mesteren, L. Christiansen, Lorenzen, Høyrup, Blikkenslager Reits. Bygningaknmmissionen: Borgmesteren, Po­ litimesteren, Brand- og Bygnings­ inspektøren, H. Andersen, F.torgasrd samt udenfor Raadet Murerir ester Carl Petersen og Tømrermester TI. P. Poul­ sen. lndkvat toringakommiasionen: Porgmeste­ ren, H. Nielsen, P. Larsen. Skolekommissionen: L. Christiansen Reits, Høyrup samt udenfor Randet Redak­ tør Hylander og Provst Joensen.

Ostenfeldts Stiftelse: Politimesteren, Sog­ nepræsten, \. M. Kristensen, Vilh. Lar. sen, Carl Hansen. Raadhuskomitlen: Politimesteren, A. M. Kristensen. Tilsyn med Plejebørn: Fru Billehøj, Frk. Karoline Rohlff, Fru Thiesen, Frk. Ane Marie Olsen, Fru Olesen, Fru Direktør Grønholt, Fru Overassistent Bakke og Fru Redaktør Olsen. Politimesteren, Amtslægen, Carl Hansen,, P. Larsen og Læge Ingerslev. Sygekasseudvalget: Carl Hansen. Det kombinerede Udvalg for Præstø Amts Købstæder til Forhandling med Læ- gerne: C. V. Hansen. Tilsyn med Biografteatre: L. Christiansen, H. Nielsen, P. Larsen. Tilsynsførende med Varetægtsarreslanters Behandling m. v.: C. V. Hansen, P. Larsen. Bestyrelsen for Wittusens, Borchsenius' og Høgh Guldbergs Legater: L. Christian­ sen. Brandvæsenet: Næstved Brandstation. Telef. 805. Dom merk on toret aabent daglig 9—4. Telef. 762. Dommer Diderichsen: Telef. privat 644. Dommerafdelingskontoret i Fuglebjerg aabent hver Fredag 1—4. Telef. Fugle­ bjerg 154. Bitingstedet i Føraiev; Retadsg 2. og 4 Onsdag i hver Maaned Telef. Hyllinge 70. Kirkerne: Set. Mortens Kirke: Sognepræst Pastor Ring, Telef. 716. Kordegn og Kantor: H. A. Nielsen, Telef. 247 (begravelses kontoret samme Sted). Kirkeværge: Papirarbejder P Brendorp, Telef. 1087, Residerende Kapellan ved uvgg« Kir­ ker: Kr. Kalkar, Telef. 612. Set. Peders Kirke: Sognepræst: Provst Joensen. Telef. 808. Set. Fedet s Sogn« Kordegnkontor: Købmagerg. 18. Telf. 1674. Kirkeværge: Snrialinsp. H. Peter­ sen, Telef. 1045. MenighedsraudeU For­ mand: Papirarbejder Vilh. Nielsen. Møllegade K. Politiet! Politistationen Telef. 77 (m. Omst. til Politimesterkontoret). Politimesteren privat 962. Landpolitiet: Bendt sen, H. M., Politia**! stent, Telef. Glumsø 16. Christensen, Peter S., Politibetjent, Telef. Karebæks- minde 46. Hansen Eggers, ditiassi stent, Telef. Næstved 687. Jm.ansen, Politiassistent i Øster Flakkebjerg Herred, Telef. Fuglebjerg 154. Kriminaiass. Koue, Telef. 486. Overbetjent F. W. Hunnickø, Telef. 103. Overbetjent V. E. Frandsen, Telf. 178. Kriminalbetjent E. Glenert, Telf. 561. Museet (Helligaandshuset), Ringstedgade. fra 2—4. Entre: Voksne l Aaben daglig 50 øre, Børn 25 Øre Foreninger Rabat. Sundhedskommissionen: Statspolitiet 841.

M

Cf

Biler

Kmma Poulsen, Sandstræde 28, Politi­ assistent Kggers Hansen, Ringstedvej 30, Tømrermester Vilh. Jacobsen, L. Næstved, Gdr. Peder Pedersen, Vreds- løse, Arbm. Thorvald Hansen, Nylands­ vej 3, L. Næstved, Hmd. Chr. Hansen, Guderup. Hrandfogeder. Hlikkenslagermester J. V. Petersen, Væverstræde 6, L. Næstved, Tlf. 918, Teglværksejer l.orenUen, Lad­ by, Telf. 668, Gdr. I^aur. Jespersen, Vredsløse, Telf. 299, Gdr. Jens Chr. Jensen, Steriængegaarden, Holsted, Tlf. 162. Ved lidebrønd ring da til Næstved Brandstation, Telf. 806. Yurderirfgsmænd til Ejendomsskyld. Vestre Del: Forpagter Knud Lar­ sen, Lisbjerggaarden, Telf. 499, Hmd. Chr. Hansen, Gudtrup. Østre Del: Hmd. Albert Hansen, Vredslose, Ielf. 1269, Gdr. N. Chr. Pe­ tersen, Vredsløse, Telf. 917 x. Vandsynsmænd. Gdr. Niels J. Nielsen, Vredsløse, Telf. FensinarL 29 (For­ mand), Parcellist Anders Niels Ander­ sen, Vredsløse, Vognmand Hans Chr. Hansen, L. Næstved. Ilegnsynsmænd. Gdr. Chr. O. Larsen, Vredsløse, Telf. 472 x (Formand), Par­ cellist Oluf Nielsen, Øverup, Hmd. Hana Henriksen, Guderup. Forligsmægler i Tyendesnger, Forp. Knud Larsen, Lisbjerggnarden, Telf. 499, Ar­ bejdsmand Lauritz 11a.isen. Herlufs­ holm, Papirarbejder Anders Iairsen, Nv Holstedvtj 18, Telf. 1007. Sundhedskommissionen. Adjunkt Steffen­ sen, Herlufsholm, Telf. 20 (Formand), Teglværksejer J. Ia»rentzen, Ladhy, Savskærer J. P. Larsen, L. Næstved, Papirarbejder Anton Jensen, Jørg. J»*n- sensvej 49, Gdr. S. Christiansen, Hol­ sted. Herlufsholm Kirke. Sognepræst: Knud llee Andersen, Telf. 378. Kordegn og Kan­ tor: K. Romme, Førstelærer, L. Næst­ ved Skole, Telf. 1016.

Museets Inspektør: F7»v. I>ær*r Horre, Telef. 88. Kustode: Jens Madser, Telf. 891. K. T. A. S. Repræsentanter (Abonnenter­ nes Repræsentation for Præst# Amt): Konaul Wllh. Smith, Næstved. Tlf. 384. Førstelærer C. F Michelaen, Lundby. Tlf. Lundby lOl. 1933, beataar af: Skovfoged N. C. Æl- kær, Herlufsholm, Telf. 867. Tømrer- meater Vllh. Jacobsen, SIageIsevej 34, Telf. 954. Husmand Alb. Hansen, Vredsløse, Telf. 1269. Mejerist Martin Jacobsen, Præstestræde 4, Telf. 1038. Adjunkt l’oul Vilh. Meyer Steffensen, Herlufsholm, Telf. 20. Fru Kmma Poul- sen, Samlstræde 28, Telf. 1369. Gaard- ejer Feder Pedersen, VredBløse, Telf. 806. Politiassistent Kggers Hansen, Kingatedgade 30. Telf. 637. Sygekasse - kasaerer Thor Hansen, Præstestræde 2. Telf. 791. Gaardejer Hans K. Hansen, Ladby. Telf. 639 u. Arbejdsmand Thorv. Hansen, Nylandsvej. Herlufsholm kommunekontor. Telf. 203. Kontoret er aabent Hverdage Kl. 10 —im Form. og Kl. 3—4 Eftni., lør­ dag Kftm. Kl. 3—6. Sogneraadsforman- dens Telf. 867. I Socialkontoret aabent Hverdage Kl. 2—3, Fredag Kl. 1—3. Formanden træffes paa Kontoret i Kontortiderne Onsdag og Fredag. FM sociale ( dvalg. Albert Hansen, For­ mand, Telf. 1269. Thor Hansen, N. C. ACIkær, Peder iVderaen, Fru Kmma Poulsen, Thorvald Hansen, Vilhelm Ja­ cobsen. Homeværnsndvslget. N. C. /Kikær, For­ mand, Telf. 867. Fru Kmma Poulsen, Albert Hansen, Vilhelm Jacobsen, Fni Mejeribestyrer Jensen, Holsted. Skolekommissionen. Kæmner M. Olsen, L. Na>stved (Formand), Telf. 203. Fru Ileriufhholm Kommune. Herlufftholm Sogneraad, valgt d. 14. Marta

A

Næslved Automobil *Vognniænd udlejer 4—5~7*Personers

li

sr

Telefoner:

Host Andersen Evald, Farimagsvej 47. 586 Andersen H. I., Kobmagergade 8. 860 Hansen H. Chr., Lille-Bil-Centralen, LI. Næstved. 896 Hansen Peter. Skyttemarksvej 31. 1388 Hansen Sophus, Brogade 4. 1016 J. P. Jensen, Teatergade 8. 325 Lund J., Iver Hvidtfeldsvej 2. 1358 Madsen, J., Jorg. Jensensvej 34. 1305 Nielsen Chr., Skyttemarksvej 66. 52 Nielsen, R. M., Jernbanehotellet.

4

.W#«r L.p(' 7" •' '* ' *

•>' i

*

1

C

Telf. 21.

Henrik Nielsen, Oslergade O.

Telf. 21.

maskinskrivning — Mangfoldlggarplse — Kvantet

SI o** «* I

$ i’

Møbler for alle Hjem, S

MM

Præolatoo Hurtighad

VyJsjapllan J» \nnonrrl>urraii, R| al §*l«sa4s tf AaHstas4«fa4«, MntvH. • Taft 741 *•

'W'éiim*

PVHPRHI

Næatvod

—:—:— Spi* Koopmanns Krydderfedt! —:—:— 0*C»«0»0®«0«C»»«ZX»C^>,0*C*«D#0***:>*C»«0*0*«C>#CT R. Sørensens Kranse - og Blomsterforretning, Telefon IK). Østergade 7. Telelon 1K) Kranan og Blomalor leveran overall. Ærespræmie for Kransehinderi og Kurvedekorationer ved Die Hinde Kunst. Erfurth I^H. >«O®C*<*D®O»%0#G*®aO®C7iBO®C**Z>#C*«O#C»BO®C*< NÆSTVED Telefoncentralen aaben fra 6 Morgen til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og 6 Morgen 50 Øre). NAVNEREGISTER (Abonnenter, der har to eller flere Ledninger paa samme Numer, er i det efterføl gende mærket •). Hurtigt paakrævede Nr.; MBIMttMI (Eftertryk forbudt). (Uden Ansvar).

Monument

Industri

fører altid de smukkeat« Monu­ menter i alle Stilarter. — Besøg min Udstilling, Pn&itavøJ 1 (lige­ for VordlngborgveJ).

~

Sin« og Pl!lcdKu|gtr

Teløfbi

^-------- t.. -----

Slagelse ValsemølleWM 11 Oplag i Ntritnrii : 77/. 1150 . * P. M. Jensen, f#Ønskevillaen 77/. 1150 . Talafon 133. KØB GASVÆRKETS PRODUKTER — derved støtter De Dem selv. e^iM brtsle, hurtipstOiliigsle *5« ret'ligste flrænise1 Hrng (ina tfil t TaUfoa 133.

Pantefogedens Kontor Pantefoged (Privat) ....... Politistationen og -kontor Politimesteren (Privat) ... Skoleinspektøren .............. Stads- og Havneingeniør

Amtssygehuset ................................. 1401 Brandvæsenet ...................................... 805 Falcks Redningskorps .......................... 1205 Zone-Redningskorpset ......................... 1016 Næstved Kommune: 1 Kommunekontor ...................... Borgmesterkontor ...................... / Det sociale Kontor ................. I Alderdomshjem .......................... Arbejdsanvfsningskontor ........... Badeanstalten ............................. Borgmesteren, privat ............... Brandinspektør ........................... Brandstation ............................... Centralbibliotek .......................... do. Bibliotekar ..... Folkeregister (LigningsUom.) .. Forsørgelsesanatalten ................ Social'nspektdren, privat............. Gasværk ........................................ Havneopsyna.nand & Havrefm.... Ligningskommissionens Formsnd Overlærer ved Grundskolen ...... STEN 692 562 16:17 534 506 805 825 443 1122 462 1045

M« ••••#•••

i Do. (Bolig) . Nr. 187 f Vand- og Elektricitetsværk ...... 1209 Kommunebogholderen Kloakpumpestationen .................. Havnevæsenets Bugserbaad .......

• • ■* 1... w • •

Hannibal Alberteen T*ptt cf PsrvthtnJtl TorvettrJrdr 10 — ttltfon 20J Tapeter og Malervarer tn grot — tn Jttoll

183 432 462 153 476 Aaderup Cetnentv.- og Rørvævtfb. A/S 553 Aagaard 11., Murerm.. Farimagsv. 66. UV) Aak ånde (K. Sareneen)^ Blomster, Kranse og Fin. Østergade 7. ALLE SORTERINGER

*5

Kedler, O tti « < mt Apparater kan køhea pat .uetaling gennem Deres * i vanlige Leverandør. Beløb’ erlægge? 1 12 maanedllge c or paa Oaavflarkete Kontor. BEDSI DG BILLIGST!

Vaskekedler . Strygejern. Badeovne. Kaminer. Stegeovne Ki ye+pparater. KØB GASVÆRKETS

Til Beton« og Vejarbejde anbefale« aner« kendt* prima Kosten I gangbare Sorteringer, Karrebæksminde Stenleje, Fred« Vrsnnnno*e, Telefon Karrebaskamlmie 80 (fri J-P) Privat Nr. 16.

Boatllllnyar nodfaga« paa Gaavarrkaia Kontor, Kl. 3-1, * *• } ' Kl. l:l—J og paa Talafon Nr.............. ................................... "22

»^nor alk Arter af ^rT*****

Forsikringsselskabet National (Orundjtat

Telefon 3A8.

Sommer rHersen, Næatvert.

Telefon .m.

—: Koopmann* Svinefedt i Blærer og Pakker! :—

Andersens Universal-Hudcream er det bedste for Huden, da det er uden Tilretning af Pnrfume Har De Rifter eller Snar, Blister eller andre Hudlidelser, skal De aldrig bruge Creme, der er tllaat Parfume, da Parfume Indeholder Gift og deifor er skadelig for Huden. Forhandles overalt I Danmark. „StanlKaarden*1, Telefon nnvlser nærmeste Forhnndler. Faas i Æsker a 0,26,0,50,1,00 Til Kreaturer a 1,35, 2 , 00 . Anbefales nt l.æger.

PERSON-, VARE- OO LASTBILER fmfm Klmmmmm Rmpmrmitonmrmrkmtøé.

Offe'i éflndehdcit

Telefon 1414*

!h»4 Aalholt K. B., Købm., Skyttemarks vej 60. 335 Aarla Chr., Tøtnrerm., Farimagsv. 7. 943 A h ris Larsen John., (ilnrm., Kingstg.27 1379 -------(privat), Kompagnistræde 1. 900-Aarøe J. P. L., Danserinstitut, Ballet, Step, Amtmandsgade 12. 547 AflioldahJ., Pensionat (K. Nielsen), Vinhusgade 2. 1020 Agerskov H., Frue, Vinhusgade 10. 7 Ahrentien O., Repræsentant (K. T. A. S.), Ringstedgade 8 . 1441 — O.a, Eftfl. (P. Frølund), Urmager & (tuldr.med, Ringstedgade 8 . 820 „Akasia" (1. Hansen). Ringatedg. 18. 202 liannlhaf AlhrrUtn, Tapet "8 Farvrhandd, TorvMtradr 10 $02 Alhrerntven C. A Søn, Handelagart- ner, Skytteir. ark s vej 48. )99 — Karen, Trikotageforretnlng. Ring­ atedgade (v. Rutebilstationen). 1880 — A., Tømrermester, Grimstrupv. 26. 892 Alderdomshjemmet, Farimagsvej. 888 Alderdomshjemmet, L. Næstved. 1300 Alenkjær Johs., Grosserer, Østerg. 4. 90 „Alkazar", Danaereataurant, Hotel „Axelhus". 276 Amtakontoret paa Amtagnarden. 386 Amtsatuen, Farimagsvej 22 . Amtaaygehwaet 1401 OmaNlIlnii til alle Afdelinger Hver* dage 9 Ftnd. —6 Km. Resøgstid 2-4 hftm. .Sen* og Hellig* dage tillige 11-12 Pmd. Inspektøten bedtt Kl. 10-12 Fmd. Mellem 6 Km. og 9 Fm. aamt paa Helligdage kaldes: 1401 A: Afd. A., Stuen og Operationsafd. 1402 A: Afd. A., 1. Sal. 1403 A: Afd. B. og C. og Reservelægen. 1404 A: Afd. D. 1405 A: inspektøren, Kont. og Bolig. 1406 A.: Oversygeplejerskens Bolig. 1407 A.: Køkkenet. Forespørgsel til Patienter 1—2. Overlxgent Kon salt 12 X/**-/'/» Hverdage, undtagen O nsdag.

Boliger: 35 Overlægen:

413 Andersen H. & Søn, Savskæreri, Vor- dingborgvej 20 . 726 — Sondergaard, Musiker & Skoma­ germester, Ringstedvej 58. 1451x— P., Skovfoged, Kalbyri*. 336 — Th., Smedemest r, (irimstrup. 155 — A. C., Sognefog d, Villa „Solhjem", Ringstedvej 90. 378 — Knud Hee, Sognepræst, Herlufsl.. 1468 — P. E., Spareknssekasserer, Karre- bækvej 1 B. 467 — Lind S., Trikotage og Børneudstyr, Torvestræde. 616 — I. r., Tømrermester, Grimstrup. 135 — A.,Vaskeri „Styria". Købnmgerg.ll 1307 — H. C., Vejleder i Fjerkræavl for I/andboforen., Karebækvej 60. 865 —. Beinh., Vognmand, Ringstedvej 1191 Evald Andersen, Vognmand, TarlmagavrJ 47. 586 H J Andfutn, Vognmand, høhrnsgergad* I. 1014 — Jens, Vognmand, Sterkelsvej 6 . 300 — Vilh., Vognmand, Præstøvej 6 . 156 — A., Værtshuah., Raadhuskafeen, Skomagerrækken 8 . 652 Andreassen, Emilie, Enkefru, Slagel- sevej 85. 495 — Johanne, Enke, Villa „Dal-Ly", L. Næstved. 345 — A. M , Frk., Sygepl., Herlufsholm. 61 Andreescn Chr., Isenkram A Køkken­ udstyr, Ringstedgade 12. Isenkram * Køkkenudstyr Glas - Porcellæn • lysekroner. Sydsjællands atwratf Udvalg I |ode Varer til lav«* 1’rlarr. Chr. Andreescn • Næstved. Ringstedgade 12. relefon «1

1416* Andersen P. E., Kkffebrændrri (Sydsj. Kaffebrænderi), Ridderg. 8 . ] 188-------(Bolig) H. Hornemannsvej 8 . 934 — Axel, Købmand, Kindhesteg. 26. 1174 — Holger, Købmand. Jyllandsvejons Kolonialhandel, Jyllandsvej 6 . 520v— K„ Købmand, Skraverup. 883 — Kai W. (Jul. Johansens Eft.), Købm., Ny Jernbanevej 13. 804 — Chr., Malerm., Købmagergade 1. ’168 jons Andersens EttWg , Manufaktur 6 Trlkotags, H jultorvet I. 26*— Peter, Manufakturforretning (I. V. Larsens Eftfl.), Ringatedgade 5. 1095 — August, Maskinforlmndler. Brog. 3. 426 - Axel, Mejeriejer, Slagkildevej 3. 10821 Andersen Carl ft Niels Brdfj Murermestre 1 (»82 Carl, Murerm., Skovvænget 3. 851 — Fr., Murerm., Karrebækvej 23. 928 — Niels, Murerm., Præstøvej 2 b. 1658 — Børge, Ostef. „Aroma",Vinhusg. 10 901 — Peter, Propr., Aaderup. 711 — P., Smede- og Maakinforretning, Ringstedvej. 1435 — Chr., Renr., Rampen 8 . 1181 — Gunnar, Repr., Vordingborgvej 8 . 392 — J. P.. Rspr., Slagelaevej 36. 1439 _ Th., Renr., Hvedevænget 65. 899 — Viktor, Repræsentant, K øgevej 3. 670x— Jørgen, Sadelmager, Aaderup. 1298 — Oluf, Salgsleder og Vejer, Ndr. Farimagsvej 4.

Aon.« paa Sygehuset (se ovenfor). 1138 — Reservelæge Horch-Madsen. 1426 — Oldfrue Fru Jørgensen, „Staal gaerden". 669 Andelsmejeriet „Lille Næstved", Sla- gelsevej 67. 1239 Andersen Beler, Assist., Præstøvej 80. 1516 Juul W. Anderem A Co Automo* iTTcirtuadlrr, Rlngatejga

& ,

irppUV JJø* • -I —

MT>

736 — H., Handelsgartner, Skyttemv. 74. 465 Seren Aadereen, lekondltorl og Af* koldereetauretloii, ftamsherred 27. Sommer Petersen, Næstved, Teleion 388, tegner

Automobilforsikringer

9

8

— Koopmanns Pølser er statskontrollerede! — 109 Berth Vald., Guldsm. & Gravør,Ujult .9 211 — Fru, Bolig.

Køb Koopmanns Pølser og Fedevarer!

372 BrandtTh.a Eft., P.Chr. Jenaen é Sen. Møllebyggeri og Møllestenøfal.rik, Sandøtræde 22 . 967 Brasch E., Overmekaniker (K. T. A. S.), Kildemarkavej 106. 448 Brautrch & Son Chr., Malerm., Øaterg. 3 (Værksted: Ny Osterg. 13). 1084 Breejen van den Bout, Entreprenør, Riddergade 5. 1037 Brendorp J. P., Papirarb, Byraada- medlean, Danavej 7. 966 Brevdueforeningen. Form.: Bogbin­ derne Mortensen, Kindhestegade. 271 — Kasserer: Snedkerm. Jacobsen, Hvedevænget. 1105 Bringfelt P., lærer, Reistrupsvej 7. 390 British Mngazine, Ilerreekvip. (Joks. W. Jensen), Ringatedgade 2 A. 763 Brix-Petersen, Brdr., Automobil- og Maskinværksted, ved Rampen. 381 Brodersøn M., Xøbmd., Kåhleravej 13. 715 — C., Købmand, Køhmagergs.de 20. 446 Broegaard Jørg., Vognm., Præatøv. 51. 404 Brogades Viktualieforretning (H. Nielsen), Brogade 4. 434 Brudsø S., Sadelmager og Tapetserer, Statskasemen, Grønnegade. 334 Bruun Vald., Herreekvipering, Jern­ banegade 2 . 1183 — Volmer, Telefonarb., KUdevrnget 7 491 Brøns Nielsen, Kobberbakkens Brød­ fabrik. 144 Bundsene Konditori (Gudmund \nder- sen). Jernbanegade 21. 210 Buurgaard Jenaen O., Urmager, Kir­ kestræde. 738 ------ Bolig: „Vognmandagaarden", 752 Buak, J., Cyklehandler, Østergade 24. 42 „Bygningen" Lokaleudlejning daglig 11,30—13. 91 „Bygningen“s Restaurant (Charles Hansen), Jernbanegade 8 . 722 BlHow«Ols*n H , F,n

1009 — Knud, Guldsmed, Skovvænget. 1470 Berthelaen Tage, Ingeniør, Torvestr 4. 625 Bidstrup Nancy, Tatol Udsalg, Ring- atedvej 46. 886 Biering-Sørenaen II., Tandl., Axelt. 1. 769 — H., Tandlæge, Bolig, L. Næetved. 1207 Billehøj K. E., Fru, Byraadømedlem, Set. Peders Kirkeplads 14. 1852 Binderup A., Skræderi, St. Mortens­ gade 8 *. 1201 Birkedal Ph., Typograf, Vdbgv. 16. 1600* Birksted Hans Olsen AIS, Brogade 2. 83-------Direktør Chr. Righolt (privat). 50 H. A Birheted, I.«nd>r>

613 Bakke V., Bogholder, Vordlngbv. 30. (Tr. bedet Inden 10 og efter 6 ). 868 —- C*. R. 1., Overaaaiatent. Ramah. 15. 105H Baltto« A S., Assurance Com» pagnlet. - Danak Assurance, Ringstcdgade 16. Kai ebæksn.inde 110 Amtsinnpekt Kosendahl (priv.). 8111 - — Assuiandør N. | Nielsen (priv.) 402 Banegaardareataurationen (C. C. Jen­ aen). 941 Bang Herman, Clgarhc * 4 xeltorv 6 . (Omat. til Privat) Tal'. 604 242 — Fr., Drejer og Mua.ker, Jornbg. 6 . 149 Barfoed H., Landinsp., Farimagav. 63 42R Bavnholt Vllh., Skotøjahdlr., Hjultorv. 1098 Bech H. C., Adjunkt, Herlufaholm. 129 — H. Chr., Ingeniør, Bækkevej 12. 506 Beldring L., Arkitekt, Brand og Byg­ ningsinspektør, Skstteraadaiormd,, Oatenfeldtavcj 4. 227 Bellevue Hotel (Carl M. Laursen), Jernbanegade 15. 489 Bendixen N., Bankdir., Jernbaneg. 9. 878 llendtaen Marie, Knkefm, „Helmer- hua" Ramaherredgade 31. 177 — Vllh. A., Inspektør, Slagkildevej 6 . 627 — Jac., Tomrerm., Kåhleravej 3. 484 Bentaen O., Gæstgiver, „National*, K indhea togade 18. 1152 — B. Bjørn (Sydajællanda Mejerl- maakinforretn.), Østergade 14.

221) Andreaen Stefan«, Frk.. Tandlæge, Vil i ii „Handy", Farlmagavej 85. • >.'M Arbejderne« Falltshsgerl A S 562 Arbejdannvisningskontoret, Bestyrer Carl Hansen. Kontort. 8 —12, 16—18 998 Arbejderne« Fælleeorg. Formand: K. Calum, Hvedevænget 22. Mft-------Kaaaerer: Elektriker I\ Wieder, Ndr. Farimagsvej 12 A. 1424 — — Brændaelsforening (Kaaaerer: M. IVteraen, Fredenavej 18). 626 Arbejdsgivere 1 Næetved or Omegn. Sammenslutningen af. Formand: Muremi. M. Johana«*n, Øaterg. 19. 1419 — -- Kaaaerer or Sekretær: Dir. Klitganrd-Lund. 3 Arbejdsgiverne« Ulyhh««lort>lhrfng, Ringetødgndes ForlænRelae 12. • 8 *' Arbejdsmændenes Fagforeningekon* tor, Amtmandsgade 9. 876 Arentoft O. P., pena. Overaergent, Aagade 14. 948 Arndal P., Kolonial« og Fedevarefor- retning. Vordingborgvej 18. 37)1 Ambolts K., Fotograf, Rnmsherred« gade 8 . 1426 Auktionalederen f. Næetved Ret ak rede 126 (Sagf. Carl C. Clanen). 674 Autodroakeforretningen (P. Jensen). 1329 Autoværkatedet, Kinaheategade 26. 96 Axelhua Hotel (Sv. Ilanacn), Axel« ton* 9. f,36 — Smerforretn., Torveat rade 16. Clandl Haaaena EfHIg. ^ Ittrbthtgtdt S — Ttltfon 60 TAPETER 775 B. T. Centralen (Johe Moltxen), Jern­ banegade 5. 619 Bagernea Anvianingakontor ( 1 —2) (I*. Jenaen), Danavej 8 . 1334 Bahne Majn, Frk., Haandgemingalæ- rerinde, Jernbanegade 27.

i,i

110 Berg Kilen, Fru, Lærerinde, Østerg. 9. 120 — Oluf, Næetved Materialhandel, „Dania", Ringatedgade 1. 73 Bergen E., Komb&kken 28. 761 Berlingske Tidende Indlevering af Annoacar. Imltelefnnerlng a f ,, 146 Bertelaen P V« ENE. (M Ol—t») Q«t «n gros. J, Jrneinavrj 2E— Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner

Hannibal Alhert*en ttptt’ eg Ftrvthsndtl Totvttft adt 10 “ t titfen 202 Tapeter og Malervarer ru gtot — tn dtltll

1019 Calum H., Købmand (Brdr. Janeene Rentindepot), Farimagsvej 49. 1192------ Bolig: Hvedevænget 20,

Ansvarsforsikringer. 11

Til Koopmanns Pølser anvende* kun 1. Kl.s Kød !

Til Koopmanns Medisterpølser anvendes ikke Mel! t

Carls Vognmandsforretning Tel øfon: Ringsterigades Forf. 30. Telefon: | 1544 Al Transport samt Flytninger 1544 med 3Vt og 8 Tons Lastvogne.

VA. 8 K sted '

NY SSTCR6A0C 7

MALERMESTER iIMÉIIIIIVIIIIIimlMMIIIIMIIIIlMIIIIMIltMIMIII ummimr

4 Georg Ghrlstenaen« Boqhdl , Aael« torv 10. Omstilling til Bolig t 1006 — H , Bogholder („Haand 1 Haar.dus Agentur), „Arnen", P. Rodilsvej. 44 N P. Chrlatenaen, Bogtrykkeri, (Rangti Eftfl.), Riddergade 7. 695 — P., Brændsels- og Købmandsforret­ ning, Brogade 4. 750 — Th., Rødkermester, Hrogude 1. 831 — P. Hald., cand. ph., J. Jensensv. 7. 670y— Hina & Søn, Cementstøher,Aaderup 32y — C., Cyklef., Grimatrupvej. M74 Christensen, Ed*th, Pimdriser* ft Shsnhednple)e, llj af Axeltorv og Skomagerrækken. 385 — Peder M., Detailhdl., KåhlersveJ. G79 — Chr. P., Gdr., Aaderup. 1553 — Carl, Gdr., Aaderup. 585 — P. F., Gdr., Aademp. 10GO — Bogesø E. (Pomona), Gartner, Vordingborgvej G. I|NI» Chr. Chrl'tensen Herreekvipering Torvestrxde 11. 984-------Chr. Lundager Christensen,køb mand (Rolig).

1289 Calum R., Repræsent. (Tirsdag, Tors­ dag, I/ørdag 9—11). 1*98 — R. Privut: llvedev. 22 (inden 9). 670u Carl Jens, Handelsgartn., Aaderup. 1544 — 1'., Vognmand, Ringstedg. Forl. 80. 333 Carlsena Eftfl., C. Jacobsen, Cykle- handler, Ringstedgnde 11. 1888 A. I*., fhv. Købmand, Ringstedv. HG. 369 — A. J., Propr., Lille Solvej 1. J158x Carstensen Chr., Lnmlbrugskand., Overup. 7411 Ral CaraltnMn, MaUrm , Duc«* l.aktrerltl >Kk»p»ri«t Amtmandsg I. 380 Carstensen M., Slagterm., Vdbgv. 3G. 1*1 „Casanova" Restaurant, Jernbaneg. 8. 1177 Cederstrøm Aage, Musikdir., Kildo- marksvej 14. * 1 Centralbiblioteket, Vinhurgnde »2. \ Christens C., Apoteker, Axeltorv 12. 8 — H., cand. pharm., Slagelsevej 14. 63* Christensen S. V., Apoteker, Torvestr. 8. G03 — G., Arkitekt, Tømrermester, K**b- magergade 12. 1010 — C. C., Hagenn.. Præatøvej GR. 207 — Carls Enke, Jernbanegade 11. W CkrUt»a»fw H RHkkenal, Gim og Vandal (f enlr.ilvarmc & Kele* anlxg), St Peders Kirkeplads

279 Christensen, Fritx, Kirkegaardsgart- ner, Grønvej 24. 218 — R.f Kobbei smed, aut. Vand- cg Gaameater, VinhusRade 14. 1251 Christonaon, Cl r Kohm , Jørg. Jenarnsvef 51. 1474 «_ Chr. E., Kwbm., Kalbyrisvej 81. (»30 — Chr. O., Kobm.. Uallemarksvei 11 2G2 — Jørgen, Købm., Ringstedg. Kl. 38. 1429 — E., Lærer, Farimagsvej 68. 445 — Fr., Malerværksted, Jernbaneg, t. Privat Vordingborgv. 14. 172 — Villy, Malermester, Ny Øaterg. 7 (Værksted). Priv.: Ilvedevænget 46 561 — Jens & P. Ladefoged, Mur»rm., Brandtsgsde 21. 1322 — V. Aabenhus, Murorm., Ndr. Fari* magavej 2. 433 — K., Murerm., Jernbanegade 21. 406 — M. C., Overdyrlæge. Sandstræde 8. 361 — A., Propr., Nygaard. 1162 — C. A., Repr., Ny-ej 8. 266 — H. C., Skotøjsforretn., Ramsh. 26. 503 — Chr., Sognefoged, L. Næstved. G07 — C. S., Støbem., Ringstedg. Fl. 19

11

323) Christensen P. F.

1571 — Otto S. L., Ingeniør, Karrebækv. 21 161 — Carl, Inkass., Rfngstedg. Forl. 2G. 1 BOG — O., Installatør (Sydsj. Elektro­ værksted), Købmagergnde 10. Engelske Husholdningskul knuste en

1466 — K. G., Bensinfo.h., Farim.vej 3. 261 -- H. O., Blikkenslager, aut. Vand- og Gasmester, Kindhestegade 4. 363 — L., Faktor, Byraadsmedlem. Vor _______ dhi|£bc<-gve^24. f. F. C hrisiemsen t S øn Arkitekt — Tømrermesiex

*4 M.

TEL EEON 601 • 123 Brandforsikr, for Varer og Indbo til billige, faste Pr«m. 13

Spis Koopniann. KrydderieA !H—:—: S. C. CHRISTIANSEN Klrlgampdpmeatrr, aut. GM- ftg V»»dmoit«r, BROGADE 6. III. 618 InatallatlGnaforretnlng for moderne Vand- fnraynlngaonlæg, W. C. ok Badeværelser. All* Reparationer udfør** hurtigt ok billigt. Til. 618

■: Koopmann* Svinefedt i Blærer og Pakker! 940 Damborg Karen, Frk., Spirelin-Kor- setlere, Torvestræde 7 L 1079 Dambæk K., Amtsfuldmægtig, Skole- randsbcktr., St. Peders Kirkepi. 11. 889 Damgaard Ljler, Khm., Tor vestryJe 4. 906 -------Bolig: Kindhestegade 18.

660 Dansk Skovlnduatrt A 8. Vordingborgvej. 1466 — Spare Selskab (Spare-Uret), Bro gade 6 *. 51 Dan«h»Sv«w»k Staal A S (V Kntp« pel), Aæeltorv 6 898 — Træhælefabrik (H. Hansen), Her- mansensvej 10. 1137 — Vandrelaug, Repr. for Næstved Preben Ram løv Mortensen, Peder Syvsvej 22. 587 Davidsen Jens, Maskinværksted, Ring­ stedgade 19. 1150 De forenede Margarinefabrikker AIS, „Ønskevilla« n“. 1203 Dehn J. C., Part., Skyttemarksv. 181. 127* E I- Demuth, Papir en prot. Ringstedgade 1. (Omst til Flog- trykFert og Papirvarefabrik). 673 -------Bolig: H. Hornemannsvej 6. 046* Det Danske Petroleums A S ved Sven S. Fredholm. Farimngsvej .1. 1140------ Grosserer Fredholm privat: Hvide Villa. Sandstræde 22. 513 Det ny Ostehuw, Set. Mortensgade 5. 1209 Det sociale Kontor, Købmagergade. 044 Diderichaen P. K., Dommer, Set. Pe ders Kirkeplads 12. 1295 D'etz H., Godsekaped., Østergade 11 *. 094u Dinosen E., Adjunkt. Herlufsholm. 204 Dinesen Nørgaard, Hotelejer (Hotel „Garvergnarden"), Ringatedg. 18. Diskoiito-, Lcani- oø Sparebanken for Næstved ug Omegn.

1312 — A. M., Politibetjent, Meistersv. 18. 023 Damgaard-Rasmussen Axel, Læge, Hjultorvet 8 ■. (Konsult. 11—1). 840 Dampkedeltilaynets Næstved Kreds (Fabrikinsp. J. J. Jensen), Ssnd- s træde 24. 457 -------Kedelbesigtigr’sesmd., Maskin­ mester V. Lind. Vordingboigvejs Forl. 6. 272 Dampmøllegaarde ,s Brødfabrik & Mønsterbage. i, Kingstedg. Forl. 1604 „Dan", Cykle- & Radiofabrik, Hj. af VinhusK- og Kindhestegade 1. 778 — Trævarefabrikken (Næstved Træ- hæiefabrik), Kildemarksvej 00). (Jensen træffes ikke mell. 12—2). 770 „Dana", Mejeriet. (Johs. Jespersen), Danavej 2 814 Dåne Wilh., Giarm., Jernbanegale 0. 148 Danholt Hans, Krigsassessor, Brandta- gade 19. 1*26 Paula, Vaakarlet (Frk Anna larmen) Ringstedgade 1. 98 „Danmark" (Det gensidige Forsix- ringsselskab) ved Amtsskolefonds­ kasserer Christiansen, Slagelsev 12 1.71 „Dansk Arbejde". Formand: Konsul Grønholt. 778 — — Kass.: Fabrikant Jensen, „Dan". 1124 Dansk Arbejdsmnndsforhund (Herlufs­ holm Afd.), Slagelsevej 4. 1210 Danske Mejeriers Maskinfabrik De (Overmontør A. D. Raun), Slagcl- sevej 28. 1650 Dansk Klektriker Forb. (Afd. 18) (H. Christiansen), Havrevænget. 270 Dansk-Eng. Benzin og Petroleums Co., AIS, Tankafd. (Axel S. Larsen). 1109 — Folkeforsikrings Anstalt AIS ved Insp. William Rasmussen, Herlufs­ holmsvej 16. 007 — Kvindesamfund. Form.: Overaasi stent Xenla Jembo, Rampen R. 900 -------Kasserer: Fru Dr. Brase.

259 „City", Cigar- å Vinforretning (AM Mortensen), Ringstedgade 3. 1101 Clanen H. C., Frue, Rutebilstationen 1837 — J., Frue, Karrebækvej 21. 1420)— Carl C., Sagfører, Ramnherred .11 120) (9—1 og 2—6‘k). 1620 -------(Bolig) Fixvej 22. 00 Claudi Hannens Kftf., Farvch., Jernhg 1043 Clausen Fru, Pensionat, Kirkepi. S. 911 — A Nøglebæka Eftfl., A/8, Brog. 2 713* CUatn Joh. H , S<«fat>r, Ramsherredgade 7. 178 — Marie, Frk., Sygeplejerske, Køb msgersnde 7. 49 — Joh«., Trikotagehdl., Hjultorv 5. 507 -------Ringstedgades Forl. 4. 4R7 Co’.let P., Knkekarnmerherreinde, Røn nebæksho'm. 69 Cortx Arthur, Rentaur., Brogede 3. 10 C’rotne & Qoldachmldt (^Kr. hoffmannj/Åxeltorv 7. 1417-------Chr.Hoffmtnn. Rolig: Ringsted gadea Forl. 86.

779 Christiansen A.; Cyklehdl. ~ VM*bar­ sen", L. Næstved 9SJ*v— Rns:n., Gdr., Kroæturhdl., Øverup. 862 — »S., Gsardejer, Holsted. 618 Christiansen S. C. aut. Gas- og Vandmester, Kleinsmed, Hrogade 6. 411 — N. C., staUaut. Innt., Ringntedg. 11 Fr., Kamerer (Papirart). Ft Kiidevænget 8. 127« aa orbund), 1260 Chrirtianw Aag>, Rltiwmtd,__ Kirkepladsen > Ostrslvinwe-Asiæt. 624 — Edv., Kontorchef, Ringatedg. Fl. 14 939 — c. A. M„ Læge, Jernbanegade 21. 12 — K., Partivarororretning, Set. Mor- tensgsdr 0. 31 — Erik, Repr., Kindhesterade 14. 522 — Hrdr., Bnedkerm., Karrebækvej 991 — R., Træhandler og Legetøjsfom t- ning, Vinhuagad' 6. 107 Ohristofforøen A„ Fiakehdl., Ramah. 1004 — — Prvat: Kildemarksvej 60. 1,150 — O., Købmand. v. Rampen 10. 690 — Carl, Restauratør. Centralhotellet, Grsr.negadø I. .128 — O., RøstauntØr, Østergade 6. 70 — J. A. (Næ«tved Auto Korrskole), Vordingbnrgvej 1 a. RI4 —* P.. 3nedkeimenter, Ringatedg. 26. 1477 City Maaartw, Set. Mortenagads 3. Sak« l'-irtume Legetøj Glasvarer

Claudi Hauaana Eftflg fernbaneftde S — Telefon M Malervarer

Daglig 10—l og 3—5. Telefoner Nr. 1500*. Sammes Kvægtorvskontor hver Tirsdag fra Kl. 10. Telefjn 1097. 437 Distriktsjordømoderen i Herlufsholm, Møllevej 3. 046 Ditlevsen A., Frue, Pensionat Xind* hestegade 10. U Oet gensidige Forsikringsselskab „DflKMARK tegner: Brand« Tyvarl* Automobil* Syge« og Ulykken« Lovpligtig« Utykkøs« Reprænentant for Næstved og Omegn: Ring til Nr. 98. Stol'ilindskasscrer Christiassen. tfstvet Forsikringer. Ring til Nr. W Cykleiyverifor*ikring'ir.

11 Dnase J, W., Kebtn., Ringstedgade 16 606 Dam Hansen P., Kkibsf., Åintin.grtde 4 940 Damborg Agne«, Frue, Jordemoder Torvest riede 7 *,

DRIK »DANA** FEDE MÆLK OG FLØDE FINESTE KVALITF.TLX STØRSTE HOLDBARHED MEJERIET »DANA* telefon 770

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70

Made with FlippingBook - Online magazine maker