Telefonnøgle Næstved 1937

mML ■ S

?■ .a« v¥ ■,

■ ■

Naiffvpa og ØmegnsTsloloTifusu5o ©g HrindUlsicolenf-sr ! 937t 16. Aorg. y TELEFON

Biler udlejes Dag og Nat ■ i !■■■■■■■ ■■■■——■—»■—•■■■ Ill> MW II m±m • I mm—~~ - —. •——— —.V- ” T-, m ___^ Poter Jensen^674. (ved Posthuset) H. JllUL-HANSEN Aut CleKtro-InstsItster, Jernbanegade 6. Alt elektrisk Installationsarbejds udføres. Bødsta Arbejde til rimelig Til. 1227. Pri». TIP Aut Nilflsk Forhandler,

; 700 r jjv* lodninger

FREDE LUND støs-exam. E|endoni«m«>)let, r*rhM|rr*J W, 2. W

T.Moni 782

K L—■■■................ ........... ............... ........................... ........ ..................................................... VMf MS FSM FARVERI - RENSERI I) WW IV f 1 Smm åLm M fW TELER** SES 1947 |nMivw»"awN««M’^swewaMe*»ess»ewawMSPNNN^

C RUGTKÆLDEREN NY ØSTERGADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugt og Grøntsager. Største Udvalg. Billigste Priser.

fis? i

NÆSTVED KUL- ft KOK!! KOMPAGNI

V s

^ »V f pNO 5

mwtrn handels oo landbrucseanken TLF 223 .1 imivm m NALS^VED ■ .... . TI* 243 FIL!ALIH GLUM80. Tslf. 1«. RØNNKDR, THf U% KAKIlUBÆKflMIKDB, Telt. 60. RKRL17FMAGLB, Te»t SI. TOK8VÆRD, Telf 82. KVFRDRUP. Teit SS.

Awtort—ft forlumlUr for N eetved mmé Oy '»»d Chrysler, de Soto, Plymouth, Citroen l|| og Auto Union, D. K. W. m. H. 1 Chr. Bimgmard, Rolig: Slmgolmmvmf tg. TmlL 799. VmHft+é: Stof»r**tf• 14. 7e/f. % DANSK-ENGELSK BENZIN- 00 PETROLEUMS CO. plag i Naeitved d ^ l.ersen. TankUger paa Baneterrainet ▼ed Kildemark*vej. Kontor og Lagen Brotore Pottgirokonto 7006. * Telf 270. -_-_ |tf Benzin • Petroleum * Solarolie Automobil« Motor« og SpeciabSmøreolier. Industriolier. Konsistensfedt. Vaseline m. m. -i, ■ -- — — VAMIM49IKR SHELI.

>! «S*

r~~rx

FUGLKBJBRO, Telf. SB

Brdr. lansens Benzindepot Telt. tot« en gros — Benzin — Fetroleum — rn detail

Made with FlippingBook - Online magazine maker