Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup

UDLEJNINGSNOTAT

Erhvervsvej 17

2600 Glostrup

Sagsnr. 2220007

Velholdt og funktionelt kontorlejemål i attraktivt erhvervsområde i Glostrup.

God infrastruktur med Nordre Ringvej, Motorring 3 og Roskildevej tæt på.

Mulighed for hurtig overtagelse.

INDLEDNING

OM LEJEMÅLET

Gennemgribende funktionelt, moderniseret, lyst og indbydende kontorlejemål.

Lejemålene er indrettet i varierende størrelser kontorer med glasvægge ind mod fælles gang; mødelokaler, printerrum m.m. er i midterkernen og ligeledes med glasvægge ud mod gangarealet. Lejemålet er dermed lyst og kan, hvis overtaget som beset, lejes særdeles billigt. Der er et godt køkken, hvor der er tilknyttet spiserum, der ligeledes kan anvendes til møder og fælles arrangementer for personale og gæster.

Der er elevator til alle etager og gode parkeringsforhold på terræn.

Det samlede ledige lejemål er i alt 500 m 2 og ved den samlede udlejning udgør den årlige leje kr. 375.000, svarende til ca. kr. 750 pr. m 2 . Lejemålet kan passende udlejes til flere brugere og udlejer indgår gerne dialog om udlejning af et eller flere kontorer. Alle lejemål har lås med kodechip.

Leje af kontor med et vinduesfag (1-2 pers) er kr. 3.800 pr. md.

Leje af kontor med to vinduesfag (1-5 pers) er kr. 6.500 pr. md.

Mulighed for hurtig overtagelse af lejemålet.

BELIGGENHED

Lejemålet er centralt placeret i et attraktivt erhvervsområde i Glostrup, tæt på Nordre Ringvej, Motorring 3 og Jyllingevej. Derudover er der gode offentlige transportmuligheder med bus til lejemålet og på sigt vil Letbanen få stop på Nordre Ringvej med gåafstand til lejemålet.

Området er i dag udlagt til industri, produktion og service. Der er dog sket en brancheglidning, hvorfor store dele af området i dag anvendes til kontorformål.

AREALER

LEJEBETINGELSER FOR ENKELT KONTORER

500 m 2

Lejebærende areal i alt

Leje af kontor med et vinduesfag (1-2 pers) Leje af kontor med to vinduesfag (1-5 pers)

kr. 3.800 pr. md.

kr. 6.500 pr. md.

LEJEBETINGELSER FOR HELE LEJEMÅLET

Drifts- og forbrugsudgifter

Inkluderet i lejen

500 m 2

Areal

Depositum

3 mdr. leje

Kr. 750 pr. m 2 Kr. 165 pr. m 2 Kr. 75 pr. m 2

Leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden NPI, minimum 2% p.a.

Driftsudgifter, ansl. Varmeudgifter, ansl.

Lejeregulering

Depositum

3 mdr. leje

Opsigelse

3 måneder

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten. Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

VIL DU HØRE MERE OM DETTE LEJEMÅL PÅ ERHVERVSVEJ 17, 2600 GLOSTRUP?

RING 7020 5444

PLANTEGNING

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software