Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup

AREALER

LEJEBETINGELSER FOR ENKELT KONTORER

500 m 2

Lejebærende areal i alt

Leje af kontor med et vinduesfag (1-2 pers) Leje af kontor med to vinduesfag (1-5 pers)

kr. 3.800 pr. md.

kr. 6.500 pr. md.

LEJEBETINGELSER FOR HELE LEJEMÅLET

Drifts- og forbrugsudgifter

Inkluderet i lejen

500 m 2

Areal

Depositum

3 mdr. leje

Kr. 750 pr. m 2 Kr. 165 pr. m 2 Kr. 75 pr. m 2

Leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden NPI, minimum 2% p.a.

Driftsudgifter, ansl. Varmeudgifter, ansl.

Lejeregulering

Depositum

3 mdr. leje

Opsigelse

3 måneder

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten. Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software