Nørregade 24K, 1165 København K

UDLEJNINGSNOTAT

Nørregade 24K

1165 København K

Sagsnr. 2220008

Velbeliggende butikslokale på den travle gade Nørregade i indre København.

Stor glasfacade og transparent dør til højloftet butik.

Mulighed for hurtig overtagelse.

INDLEDNING

OM LEJEMÅLET

Denne butik med store facadevinder og transparent dør ud til Nørregade er placeret centralt på Nørregade tæt på Nørreport station. Lejemålet er indrettet med et lyst og højloftet forretningsområde med direkte adgang fra gaden, hvorfra der via en trappe er adgang til både kælder og en indskudt etage. Fra den indskudte etage er der endvidere via en trappe adgang til et lavloftet depotrum. I kælderen er der indrettet personaletoilet, tekøkken samt yderligere et mindre depotrum.

Lejemålet kan anvendes til butik, kontor, klinik, kaffebar, cafe med koldt køkken eller lignende.

Lejemålet er omgivet af fuldt udlejet butikker og cafeer.

Lejemålet er beliggende i en ejendom opført i 1842.

Den årlige leje er ca. kr. 230.000 eksklusiv moms, og inklusiv driftsudgifter, svarende til kr. 2.000 pr. m 2 .

Mulighed for hurtig overtagelse af lejemålet.

BELIGGENHED

omkring Københavns Universitet og Købmandsskolen ved Nørreport Station.

Lejemålet er centralt placeret på Nørregade og med kort afstand til Nørreport station er lejemålet meget synligt for de mange forbipasserende.

Lejemålet ligger et par minutters gang fra Nørreport Station, hvor der pendler ca. 250.000 mennesker dagligt gennem Nørreport med tog, bus, metro, på cykel eller til fods, hvilket gør stationen til Danmarks travleste.

Området er kendt for sine moderne cafeer og trendy butikker og sit tætte tilhørsforhold til de unge og dermed universitetsmiljøet

AREALER

Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms.

115 m 2

Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

Butik

0 m 2

Lagerrum

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer.

115 m 2

Lejebærende areal i alt

Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til tredjemand.

LEJEBETINGELSER

Lejer har ikke afståelsesret og heller ikke genindtrædelsesret.

115 m 2

Areal

Kr. 2.000 pr. m 2 Inkluderet i lejen Kr. 100 pr. m 2

Leje

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

Driftsudgifter, ansl. Varmeudgifter, ansl.

Depositum

3 mdr. leje

Betaling

Månedsvis forud hver den 1. i måneden

Lejeregulering

NPI, minimum 2% p.a.

Opsigelse

3 måneder

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 3 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 3 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten.

VIL DU HØRE MERE OM DETTE LEJEMÅL PÅ NØRREGADE 24K, 1165 KØBENHAVN K?

RING 7020 5444

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software