Haslev - Evakueringsplan 1944

fi-toU T / g 2az>6/~^

E V A K U E R I N G S P L A N Sssssssxsssssssssssssxscassssss

£

for H A S L E V • iirtiititiiiii Nærværende Evakueringsplan er udarbejdet i H.t. Cirkulæreskrivelse Evakueringsleder* Overretssagfører N.I. Heje Jespersen Stedfortræder* Ingeniør E. i-ortensen, Sofiendalsvej 3 ® £ *

1 i

Made with FlippingBook - Online magazine maker