Haslev - Evakueringsplan 1944

Antal Personer 215 11

VI.

Transport*

Ved Storemøllen, ^oltkesvej, bliver*

f å .

Bagermester Bagersvend Møllersvend

1 2

1

Af Købmand Røbers Personale. bliver; Købmanden

1 2 1 1 1 2 1 1

Komisser Bogholder Chauffør

!i1 ^ Af Carl J.Ulrich & Gøn1s -ersonale, bliver: Direktør

Disponenter(Kolonial & Isenkram)

Forvalter paa Pladsen

1 Kommis Chauffør

1 Paa Gymnasiet, der kan bespise 2oo ^ennaker,bliver* Forstanderen og Frue 2 Piger lo Karle 2

t t * V . Haslav Højskole og Aiderdomshj»kan bespises indtil 2oo Personer* Til Betjening forbliver i Byen 1oØK.B.-Warner lo * ø(/v)QLfitrt d i dd l o 5%., Personale ved Sorø Amts Sygehus i Haslev* Overlæge 1 Reservelæger 2 Oversygeplejersker 1 Afdelingsygeplejerkher 3 Assistenter 9 Sygeplejeelever 14 Gangpiger 8 Pottører 2 Køkkenpersonale 5 Vaskeripersonale 3 Fyrbøder 1 Kontorpersonale Transport* 3*5 - -3 /

Made with FlippingBook - Online magazine maker