Haslev - Evakueringsplan 1944

Antal Personer

Transport*

3 9 * - 4 é $ 3 ? /

Personale ved Haslev Apotek* Apotheker

1 3 2

Kandidater Defektricer Laboratoriebetjent Personale ved Socialtjenesten i Haslev* (Opsamlingsstedet paa Gymnasiet opretholdes) Leder Stedfortræder Sanitetstjenestens Biler, samt Voftnrn^nd (Chauffører^ knyttet til Opsamlingsstedernet I-ersonale ved Dommer-kontoret* Dommeren Fuldmægtig iontorist Personale ved Ting-os Arresthuset* Arrestforvareren og Hustru Medhj3Blper Kirken* Præst Gravér Klokker Arbe jdsmand Personale ved 1 Trifolium "* Ostemester Førstemejerist Mejerister ontorist 11, Johannessens Automåbilvarksted*

1

1 1 2 .

i i

2

1

1 1 1 3

l i 1 $ l

Mekanikere Vulkanisør

2 1

Sanatoriet* Læger Sygepleje-og Køkkenpersonale Patienter

1 48

Transport

Made with FlippingBook - Online magazine maker