Haslev - Evakueringsplan 1944

VI I .& V I I I .

14.

Antal Personer

i

Fortegnelse over Antal janonKiuEg Beboere distrikts-og gadevis} i.an har valgt en Distriktsinddeling med naturlige Skillelinier,der samtidig deler Byen i nogenlunde lige store Dele. Inddelingen er ligeledes foret&gét under hensyn til opsamlingsstederne. Tallene i larentes angiver det sandsynlige Antal s^g^sengeliggende) Invalider, ældre og svagelige Personer, -pædbørn o.l. idet der er regnet med 5 / Antal Beboere.

.oS

1 . Distrikt. (Alle Beboere Lord for Jernbanelinien)

, .IS ; .ss

66 Personer

1 . Bøttemosevej 2 . Fredensvej 3. Gasværksvej 4. Houmansvej 5. Lysholm A 6 . Nordborgvej 7. Parcelvej 8 . Ringstedvej 9. Røn Alle lo. Slagterivej 1 1 * Birkevøj ) 1 2 . Enghavevej \ 13* Grønnevej ) 14. Mndevej ) 15* Nordskovvej 1 6 . Sanatoriet

( 3 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 7 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 20 ) ( 3 i ( 2 )

53

23 H

31

149 " 107 " 56 « 409 "

•££

59

49 *

61 "

( 3 )

.AS

52 48

( 3 ) ( 2 )

Ialt i I.Distrikt

1 1 6 3 Personer

( 57 )

3'i , t !r>

II. Distrikt beboerne Syd for Banen, men Vest for Jernbanegade, Beboerne i *>ern- banegade medregnet* 1 . Bredgade I 06 Peraoner C 5 ) 2 * Enighedsvej 59 ( 3 ) 3. frederiksgade 56 " ( 3 ) 4 » Jernbanegade 613 M ( 3o ) 5. Nørregade 72 M ( 4 ) Toansport 906 Personer ( 45 )

• *cS

30 .?£

Made with FlippingBook - Online magazine maker