Haslev - Evakueringsplan 1944

16 .

x*i ile Villl.

Antal af Lo tor- o« uestekøretøj er i Haslev

med Plads til 3° Personer « •» »•

1 Rutebil 5 personvogne 34 Lastmotorvogne

« ialt

M

ti

«

H

«

H

N

* *

n

7 Hestekøretøjer med oæder 15 Hestekøretøjer( .uadvogne)

«______ w " 117 “

906 Personer

Ialt,

.Endvidere har S a a s følgende Vognet

12

Personvogne

med ilads til 56 Personer ialt

22 Last-og Varevogne " " " 44^ Af S e a e' Vogne kan der stilles 4 Personvogne til Kaadighed for Evakueringen af Haslevs Beboere* De øvrige Vogne en nødvendige til Selskabets daglige ^rift»

Made with FlippingBook - Online magazine maker