Haslev - Evakueringsplan 1944

2.

Rute 2 \

d Kør nedad Præstevanget, Søndergade, Troelstrupvej til Kaivehavegaar tilbage og ad Skolegade, Udv, Højskole, Præstevænget, Bredgade, Skolagade,^^ Bregentvedvej, Moltkeavej til Gisselfeldvej, tilbage, Køgevej , Prerslevvej ^til Aldershvile, tilbage ad Bregentvedvej, kargrethevsj 01. By til den gl.Jkole, tilbage GI.By. nedad Jernbanegade, jrederikagade til f ' Ruten mærket med rødt. Rute Kør nedad Prsstevænget, Tingvej, Ringstedvej til Sogneskellet, tilbage, Nordskovvej til Skoven, tilbage ad Mindevej, Lnghavevej, ordskovvej, Ringstedvej, Hundinsvej, Røn Ile, 1ordborgvej, ^arcelvej, Bøttexnosevej »til­ bage, Parcelvej , lJordborgvej , Fredensvej, Slagterive j, Gasværksvej, i ordborg­ vej , Houmansvej, Slagterivej, Ringstedvej, Lysholm Alle til rtensningsanl«get, tilbage, Tingvej, Praeatevænget, frederiksgade til rfV i d M å ■ •-* Kuten mærket med grønt. Ruten gennemkøre8 2 Gange. / r s. Efter at Alarmeringen er gennemført, melder Vognmænd og Hjælpe« sig til Evakueringslederen, hvor nærmere Ordre vil tilgaa* Plakatens i’ekst* ------------------------------------------------- " Efter Ordre skal Byens evakueresi tt Beboerne skal straks gøre sig rede til Opbud og møde saaledes* 1, Beboerne nord for Jernbanen møder ved 1 -uansk ^lektro Industri * ( t i k 2« Beboerha Syd for Jernbanen, men Vest for Jernbane ade,(beboerne i Jernban* gade medregnet) møder ved Gymnasiet« 3* Beboerne Syd for Jernbanen, men kst for Jernbanegade møder i Købmand Røbers Gaard« De skal medbringe« 1* Legitimation, Rationeringsmærker og personlige Papirer 2» Tæpper , madvarer, Spisegrejer og Ladspande. Tag ikke mere med end ^e selv kan medføre paa Vogn, Cykel, Barnevogn , o*lign«, Le der ikke selv kan gaa vil blive kørt ved Henvendelse til Op­ samlingsstedet.

i

X l

Made with FlippingBook - Online magazine maker