Haslev - Evakueringsplan 1944

I I .

Besternmelse om Oprettelse af Opsamlingssteder. :^om Opsamlingssteder anvendes;

g ø t f i

1 . ”Dansic .lehtroinduatri 1

for .eboerne ord for Jernbanelinien ( 1 1 6 3 ). Personel; 1 Leder 1 Stedfortræder 21 Hjælpere 2. Grymnssi et« for beboerne Syd for Jernbanelinien, men Vest for Jernbanegade. (Beboerne i Jernbanegade medregnet)« (24-52). irersonel i 1 Leder 1 UtedfortrKder 31 Hjælpere 3 . Købmand Rjzbers Gaard for -'aboerne Syd for Jernbanelinien, men *st for Jernbanegade(19oi „ I’araonel; 1 Leder • 1 stedfortræder 27 Hjælpere.

Made with FlippingBook - Online magazine maker