Haslev - Evakueringsplan 1944

I I I .

4 .

Plan for Evakuering af Sygehus, Alderdomshjem o.l, ■Evakuering af Sorg Amte Sygehus i llasl«v,_.._ i H.t« Indenrigsministeriet« Cirkulæreskrivelse af 15.Juni 114^ edr. Sygehustjene«t«n under Luftværn«- og .atastrofeforhold _har utaten« ,clvi_1 a Luftværn vedrørende Evakuering godkendt t__ 5 o>i af Sygehusets ;atienter udskrives. (ca. 5® patienter) Evakuer ingslederen drager Omsorg for Køretøjer til Hjem traneport af de fra Sygehuset i Anledning af Katastrofeforhold udskrevne Patienter, der ikke selv kan befordre sig hjem,, i^er regne« »ed, at Evakuerings lederen skal akaf­ fe Køretøj til 2o Patienter, hvoraf 15 liggende* i Tilfælde af, at det maatte blive nødvendigt at evakuere selve Syge­ h u s « t oprette« et Heseywelazaret i Lysholm Skole. Alt det iflg. Luftværnsplanen udpegede Mandskab til Assistance paa Syg«hu««t er forsynet mad Lii- -^evis pg -^egitimatiosnkort og sfcal under evt* yakuering blive tilbage i Byan evt.paa Sygehuset.(Lager, Sygeplejersker,Hus­ vagter, Brandvagter o.s.v.) bortsrlngsstationen« -*** *■ —- -— ■r- II■iiiniTisil ■n m 1 1 j p l m rn r fHn ih -'. i. ■ .l'nV^'i-V-Maaé t g h edi - s«t,.Stationens 2 Um tP tm lø n iÆ * * * * * * * W i l * * — is-etea^tilbag« i iiyen. (SaiRf^rbOdarvra«^ 6 f *<4*/£*+ ■£*■" ^ 4 ^ ^ ^ 'n ^ f ‘ ^ **»1 4 Personalet og &tateriel(2 Vogne) ved »sanitetstjenestens Opsajnlings— station underlægges Sygehuset og faar Station samine Sted. i Sygdoms- eller Skadetllfglde skal saaleaes de af Kommunens aeboereA der *blivet tilbags* henvende sig til Sygehuset om assistance, idet al .Laege- og Sygeplejehjalp osntraliseres der.- Kr kvinder o .d#» iktes--i*«hsT' f*» Jard«m«4«»nfl »* Byens Jordem*4are følger med de evakuerede for evt.at kunne yde Assistance til disse . . 7 it * s iu* %yrrjj*>

Made with FlippingBook - Online magazine maker