Haslev - Evakueringsplan 1944

5*

Evakuerin/a: af De Gamles H.lems ^»>in»rnp pftn. De .GI»i.iem afhentes af Vop;ne, se bide

*} .

Personalet paa Hjemmet følger Beboerne, „ Evakueringsplan for Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab* ( o e a s ; v . S e a s besåaar af*

Administrationsafdelingen, Tingvej 1 Installationsafdelingen, -tationsvej 2,

1 Centralen, Nordborgvej. I Hovedsagen evakueres administrationsafdelingen, hvorimod Installations afdelingen og Centralen forbliver i ^unktion. Personellet der bliver tilbage ses af Afsnit VIf« Se Side 9 . S e a s raader over følgende i Haslev stationerede Vogne* l(g Personvogne 22 Last- og Varevogne, heraf møder* 6 Personvogne til Raadighed for Evakueringslederen. Eventuelt kan denne yderligere rekvirere Indtil 4 Lastvogne og 4 Varevogne. Evakuering af Jernbanestationen* Naar evakuering af Haslev gennemfares, reduceres Stationens Personale til 16. Personer, se Afsnit T U * Side t Z , * IV. Porteanelse over, hvor mange gamle, syge og iiødre med s»uaa itørn.til hvilke der skal skaffes Vognplads* Personer Gamle og svagelige, i lienhold til Eartotek l£o Invaliderentenydere, do do do 4o ■Ifl Beboere m.fl. paa ~>e GI.Hjem, do do 5o Kvinder med Spædbørn i H.t.do do f.Tiden 7o Barselspatienter, do do " M 2o ialt 33° Paa Kartotekkortene paaføres Bemærkning, forsaavidt afhentning nødvendig. skønnes

Made with FlippingBook - Online magazine maker