Haslev - Evakueringsplan 1944

6 .

V,

Fortegnelse over Vogne, der skal anvendes til Transport, med

su-

Anglvel se af Mødested*

Følgende Vogne med Fører skal stilles til Raadighed for Lvakue-

ringslederen*

6 Personvogne fra Seas ( Lastmotorvogn, H a d s til 25 Personer) Fører......... ......... (Lastmotorvogn, Plaas til 25 Personer) ( Lastmotorvogn, Plads til 25 Personer) Fører, (Lastmotorvogn, Plads til 25 Personer)

H.

H*

H.

H*

H. (Personvogn, Plads til 7 Personer) Fører, serve H, 1964 (Rutebil, Plads til 3° Personer)

Følgende Vogne med Fører stilles til Raadighed for Lederen af Qp-

s a f f l iw . a i e a -Mr.J.,i-uansic -leittroinausin i

Anvendes til i ransport af gamle, svagelige

L I W

15 xersoner)

(Lastmotorvogn, i. l a n s t i l

H* M. H.

(Lastmotorvogn, i lads til 1‘? Personer)

_\rfc

(Personvogn, Plads til 7 Personer) Fører...... ............... ...........

H*

ssei-veH

1 Lastvogn og 1 Varevogn fra S e a s Følgende Vogne“sliifés til Raadighed for Lederen af Opsamlingssted

ir, 2 , (Gymnasiet).

Anvendes til Transport af gamle, svagelige o.l.

H.

i'. i.

(Lastmotorvogn, Plads til 1 5 Personer)

yt Uf

H.

(Lastmotorvogn, Plads til 1 5 Personer Pører,.............. ................ .

H.

(Personvogn, Plads til 7 Personer) Førar ftsffl®flK»®»c &aætxm<&amm xfraw&imvt y&jxxy&x&xgy&.

Made with FlippingBook - Online magazine maker