Haslev - Evakueringsplan 1944

V.

Opsamlingssted flr.2 (Gymnasiet) £.

(Lastmotorvogn, Plads til 1 5 Personer)

•Jan*.

H, (Varevogn, Plads til 15 personer) Reserve« 1 Lastvogn og 1 Varevogn fra S e a 3

Følgende Vogne stilles til Raadighed for cederen af

Opsam1in s ted r,3 (* ('■ bmand ftøbers Gaard )

Anvendes til Transport af gamle, svagelige, o.l.

H, H. H.

(Lastmotorvogn, Fører.

Plads til 15 Personer)

(Lastmotorvogn, Plads til 15. Personer)

H.

(■lastmotorvogn, Plads til 15 i'ersoner)

H,

(jjastx.iotorvogn, H a d s til 1 5 Personer)

H.

( lastmotorvogn, Plads til 1 5 Personer)

i •v'i&a

H. (Personvogn, Plads til 7 P e r s oner,Fører Reserve«! x.astvogn og 1 varevogn fra Se a s Til Transport af Beboerne paa Le Gl.H.jem møder følgende Heatekøretøjer ved 1 Gummivogn med Charabanc Sæder fra Gdr* Jacob Larsen, llads til I# Pars, Fører,.................. *.............. 1 Vogn txxy& A xx med Sæder fra Gdr, Jacob Larsen * Fører............ ..o..«.,«...,.. H S H

:ijrixg jDe Gamles H.jem«

► H

1 Vogn med Sæder fra Landbrugsskolen Fører, .................... . 2 Jagtvogne fra Slagter Rerm.Jacobsen 1*Fører.................... 2,Fører,........... ........ / i / * j n t ø J < x d x H — Vejn+H+rHlJf

12

8

f o -

»H

.H

Made with FlippingBook - Online magazine maker