Haslev - Evakueringsplan 1944

VI*

8 .

Bestemmelser med hensyn til forholdene i den evakuerede By 1 . Føleende kommunale Funktionærer maa blive tilbage Evakuering^ An+al i Tilfælde af Personer

•H

1

Sogneraadsformand

1

Kommunekaxxxx® 3 tSekretær

lyaaejO

1

Bogholder Ingeniører Kassererske Kontorister

2

1

2

Pedel 1 2 * .trarsonale ved K.T./v.S*. Haslev, der maa blive tilb • Formand 1 Overmontør 1 Distriktsmontør 1 Tlf.montører 6 Forstanderinde 1 Telefonistinder 1 1

3. Personale ved Vaætværnet*

værnsleder 1 Vaøtære**** og 8 Vægtere LF- mandskab til .C. (fast)T,ieneste* $ u f t f ol 'tio ' t iijU'W / h t jrt'h er fo l" Undergruppéfører Menige LB« ivandskab til K,C.T.1eneste(Aieserve)t

' L t T

9 1 1 6

uj C I oV I

Menige (Ateserve) L i- andfcskoa til umadt .1 enesten* •^enige LB-Itlandskab til xeknisk T.1eneste

7

ioV X

*=*

32

iau S

1 1

-enige Komniunens j randirand skabt

4 V

J *v

l 1 lo loft

Brandinspektør Brandassistent Menige

Transport*

Made with FlippingBook - Online magazine maker