Geïnformeerde toestemming GROEP I-MENS finale versie

Geïnformeerde toestemming

I-mens is een zorgorganisatie. We zijn er voor iedereen, in elke fase van het leven. We geloven in de kracht van mensen om met de nodige zorg het eigen leven in handen te houden. Daarom brengen we alle zorg aan huis zodat iedereen in zijn eigen, vertrouwde omgeving zo onafhankelijk mogelijk kan blijven wonen.

Groep i-mens bestaande uit: - vzw i-mens; - vzw i-mens Thuishulp; -

vzw i-mens Thuisverpleging Antwerpen; - vzw i-mens Thuisverpleging Oost-Vlaanderen; - vzw i-mens Thuisverpleging West-Vlaanderen: - vzw i-mens Thuisverpleging

Om onze dienstverlening te optimaliseren, houden wij een aantal gegevens bij over uw zorgsituatie in een dossier. Het betreft gegevens die we verzamelen tijdens de opmaak van uw zorgdossier, zoals bijvoorbeeld: gegevens over u als klant, de mantelzorger, de aard van de zorgvraag, de geboden zorg en het effect van de geboden zorg. Omdat meerdere zorgverleners in uw zorgsituatie ingeschakeld kunnen worden, kunnen zij in het belang van een kwalitatieve dienstverlening en goede samenwerking, relevante gegevens uitwisselen. Gegevens betreffende uw zorgaanvraag en de wijziging in het kader van uw zorgaanvraag (bv. de frequentie, stopzetting, uitbreiding) kunnen we delen met uw ziekenfonds in het kader van de dienstverlening die uw ziekenfonds aanbiedt. In naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 1 bestaat de mogelijkheid om uw dossier in te zien, waar nodig te verbeteren, uw toestemming in te trekken of te vragen dat uw gegevens verwijderd worden. Voor verdere informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, verwijzen we naar de uitgebreide privacyverklaring: Website. U kan deze ook per brief opvragen op volgend adres: Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde t.a.v. Data Protection Officer.

1 EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Made with FlippingBook - Online magazine maker