in-lite brochure NO - 2016-2017

Transformatoren Transformatoren er koblet til belysningen ved hjelp av en lysfølsom sensor og eventuelt en timer. Støpselet til transformatoren kobles til strømnettet.

EASY-LOCK & KABELSKJØTER CC-2

Easy-Lock og kabelskjøter CC-2 tilkobles i en håndvending. Ved hjelp av en kabelklemme settes kabelen i koblingen. Ved å skru fast lokket trykkes kontaktene gjennom isolasjonen på kabelen. Derved oppstår det en solid kobling. En spesiell gel i kontakten beskytter koblingen mot fuktighet og andre påvirkninger utenfra. Kabelens konstruksjon sørger for at den ikke skades. Derfor går det fint an å flytte Easy-Lock og CC-2, og du kan når som helst lett forandre lysplanen.

2

14

15

Lampe Hver lampe har en kabel med en minikontakt som kan forbindes med Easy- Lock. Forlengelseskabel Hvis du ønsker å plassere lampen lenger borte fra 12 volt kabelen, må du bruke en forlengelseskabel som du kobler til Easy-Lock.

4

8

IN-LITE 12 VOLT SYSTEM

Kabelen 12 volt kabelen rulles ut fra transformatoren og langs lampene. Kabelen kan ende på et vilkårlig sted og trenger ikke å danne et lukket system. Enden av kabelen avsluttes med kabelhetter.

SETT FORFRA EASY-LOCK

SETT FORFRA KABELSKJØTER CC-2

The Easy-Lock Easy-Lock kobler lampen med 12 volt kabelen. Når koblingen er ferdig begynner lampen å lyse.

Kabelskjøter CC-2 Ved hjelp av kabelskjøtere er det enkelt å lage én eller flere kabelforgreninger for å føre kabelen til de ulike lampene.

in-lite utebelysning bruker lavspenning (12 volt). Vår belysning er derfor sikker og enkel å installere selv.

Vil du vite mer om hvordan du anlegger vår belysning? Gå til side 36 eller se in-lite.no for mer informasjon.

SETT OVENFRA EASY-LOCK

SETT OVENFRA KABELSKJØTER CC-2

Made with FlippingBook HTML5