in-lite brochure NO - 2016-2017

Hvis du vil anlegge belysningen fra in-lite selv, finner du de viktigste tipsene her. På vårt nettsted finner du også flere praktiske instruksjonsfilmer som kan være til hjelp ved installasjonen. INSTALLASJON

36

37

Trinn 3 Easy-Lock Easy-Lock brukes for å koble en lampe til kabelen. Klem fast kabelsporet på kabelen, legg den i Easy-Lock og skru fast lokket. Det er viktig at Easy-Lock har god kontakt, siden den sørger for at strømmen ikke svek- kes og lampen lyser optimalt. En spesiell gel beskyt- ter forbindelsen ekstra mot fuktighet og andre ytre påvirkninger. Tips: Hvis du vil flytte en lampe kan det gjøres uten prob- lemer. Easy-Lock kan løsnes på en enkel måte og festes på et annet sted på kabelen. Kabelen blir ikke skadet av det! Trinn 4 Minikontakten Deretter tilkobler du minikontakten som forbinder lampen med Easy-Lock. Koblingen beskyttes mot fukt og smuss med den bøyelige hylsen av PVC. Minikon- takten gjør det enkelt å føre lampens kabel gjennom et hull i en hagehelle eller en vegg. Tips: For å kunne plassere en lampe lenger borte fra kabe- len, kan du bruke en forlengelseskabel mellom Easy-Locks og lampens minikontakt.

Trinn 1 Transformatoren Først monterer du transformatoren ca. 50 cm over bak- ken, f.eks. i en bod eller på en stolpe i hagen. Lyssenso- ren skal monteres ute. Den sørger for at belysningen tennes når det begynner å skumre. Plasser lyssensoren på et sted hvor den ikke påvirkes av kunstig belysning, siden det kan forstyrre sensoren. Tilkoble kabelen til transformatoren ved hjelp av de vedlagte kabelskoene. Kabelskoene sørger for god kontakt og beskytter trans- formatoren mot skader. Tips: Vil du spare strøm? Da lar du ikke belysningen være på hele natten (innstilling ”dusk to dawn”), men velger antall timer som du vil at belysningen skal lyse etter sol- nedgang (innstilling ”on hours”).

Trinn 2 Kabelen Etter at du har koblet kabelen til transformato- ren, kan du rulle ut kabelen. Legg kabelen langs steinlegning og kantbed der det er mulig, slik at det går an å komme til senere. Bruk forlengelse- skabler til lamper som ligger langt unna hoved- kabelen. Du kan eventuelt også lage avgreninger slik at det blir lettere å legge kabelen langs lam- pene. Dette gjøres med en kabelskjøter. Kabelen kan slutte på ethvert sted, men bruk kabelhette for å beskytte enden på kabelen. Det holder hvis du dekker til kabelen med et tynt jordlag. Tips: Lag en kabelplan på forhånd, hvor du bestemmer beliggenheten til kabelen, lamper, for- lengelseskabler og kabelskjøtere. På vårt nettsted finner du mer informasjon om hvordan du lager en god kabelplan.

Trinn 5 Lampen Til slutt installerer du lampen på ønsket sted. Følg all- tid veiledningen som finnes på vårt nettsted. Hvis du vil bruke bakkespotter i en terrasse, må du ta hensyn til at du kanskje må bore hull i steinheller eller trehel- ler. Det er viktig at dette gjøres på riktig måte. Et feil boret hull med avvikende dimensjon kan forårsake problemer. Forhandleren eller en anleggsgartner kan hjelpe deg med dette. De har det riktige verktøyet.

Made with FlippingBook HTML5