Greenity4

GERT-JAN VAN STAALDUINEN:

‘Laat de logistiek leading zijn in je bouwplannen’

N aarmate bedrijven groter groei- en, neemt de behoefte aan een goed georganiseerde logistiek toe. Met de schaalvergroting in het bollenvak is dit voor ondernemers in deze tak van sport allang geen nieuws meer. In de economisch wat slappere jaren was de investeringsdrift beduidend min- der, maar die tijd ligt alweer even achter ons. Dat merken ze ook goed bij Logiqs, ontwikkelaar van interne transportsyste- men (rolcontainers en systemen voor ver- tical farming) en automatiseringssoftware voor de glastuinbouw. Het bedrijf ging sinds de start in 1975 verschillende keren over in andere handen, had in de crisispe- riode vijftien medewerkers in dienst, en is inmiddels weer gegroeid naar een team van veertig medewerkers. “We zijn nieuw aan het bouwen, hier groeien we uit ons jasje”, vertelt directeur en mede-eigenaar Gert-Jan van Staalduinen. SLIMMER WERKEN De insteek van Logiqs is dat de kweker ‘geld moet verdienen’ aan de logistieke investering die hij pleegt. “Wij verkopen alleen als we vinden dat de aanschaf meer- waarde biedt. Voor ‘meer geld verdienen’ hoef je niet persé harder te werken, maar moet je vooral slimmer werken. Als je sneller en efficiënter kunt werken, kun je meer producten per dag verwerken tegen lagere kosten en verdien je dus meer.” Centraal in het verkooptraject staat het product. “Wij vragen ons altijd af wat het beste is voor het plantje. Dat doorloopt diverse groeifases. Daarin spelen verschil- lende aspecten een rol, zoals het klimaat, het licht en de afstand tussen de plantjes onderling. Dan is de vraag: welke hande- lingen moeten er worden verricht? Moet het plantje worden opgetild en verplaatst? Wil je dat automatisch laten gebeuren of met de hand? Hoeveel plantjes moeten een plek krijgen per vierkante meter? Wil je met tracking & tracing werken? Hoe organiseer je een centrale werkplek voor medewerkers die ook nog eens goede ar- beidsomstandigheden biedt? Daar omheen bedenken wij een optimaal productiesys-

teem dat we integreren met het bestaande zodat één geheel ontstaat. Daarbij is het streven om het kostenplaatje zo laag mo- gelijk te houden.” Waar Van Staalduinen wel eens tegenaan loopt, is dat bedrijven hem bellen als de plannen al af zijn. “Of wij het dan ‘even kunnen maken’. Dat is jammer. Als je een logistiek specialist vanuit zijn expertise vanaf het begin laat meedenken, is het resultaat anders dan wanneer je het allemaal zelf gaat verzinnen. Bovendien kijken wij naar het totale plaatje. Waar ga je bijvoorbeeld laden en lossen? Wat staat er al in de beoogde ruimte waarop we moeten voortborduren? Hoe wil je het watergeven geregeld hebben?” Wat ook gebeurt, is dat ondernemers een plan willen kopiëren dat ze bij een collega hebben gezien. “Elk plan is maatwerk”, weet Van Staalduinen. “Geen situatie is immers hetzelfde. Misschien kan er voor jouw situatie een slimmer plan worden bedacht. Je komt verder als je je eigen weg kiest.” De kunst is wel om daar niet in door te slaan. “Grote investeringen in nog niet bewezen innovatie zijn risicovol. Een betrouwbare partner en een back-up plan zijn dan belangrijk.” Een ander advies dat Van Staalduinen meegeeft, is: laat de logistiek leading zijn in je bouwplannen. “Kies niet eerst een kas en ga dan naar je logistiek kijken. Dan loop je het risico dat wat jij wilt, net niet past in de kas die je al hebt uitgezocht. Dan wordt het passen en meten en haal je niet het maximale profijt uit je nieuw- bouw.” Uiteindelijk begint bouwen met een goede visie. “Dat is je basis.” Voor de komende tijd verwacht Van Staalduinen dat klimaat in de kas steeds belangrijker wordt, in combinatie met de routing van de planten door de kas. “Dat is de key. Daarbij gaat ICT een steeds belangrijkere rol spelen. Dat wordt belangrijker dan groene vingers. En de toepassing van kunstmatige intelligentie, die precisielandbouw mogelijk maakt, gaat de grootste revolutie voor de sector betekenen.”

21 december 2017

13

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document