Greenity4

Herkomst kalfsvlees per verpakking traceerbaar

De voedingsland- en tuinbouw loopt voor op de sierteelt als het gaat om tracking en tracing, zo klinkt het vaak in de sector. Maar hoe werkt het dan in die sector? Kalfsvleesproducent VanDrie Group en groente- en fruitverwerkingsbedrijf Hessing Supervers leggen uit hoe zij werken.

Tekst: René Bouwmeester

A ls er één sector is die de afgelopen jaren onder een vergrootglas heeft gelegen, dan is het de vleesverwerkingsbranche. De

Dat is mogelijk omdat de groep die keten in eigen beheer heeft: veehouderijen, kalvervoederbedrijven en slachterijen. Tot de VanDrie Group behoren in totaal meer dan 25 be- drijven. Op deze manier heeft de onderneming tracking en tracing kunnen doorvoeren in de hele keten. OMGEKEERDE AUTOFABRIEK Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want het vlees van een geslacht kalf wordt verwerkt in tientallen producten. “Het is net een autofabriek, maar dan omgekeerd”, legt woord- voerder Marijke Everts van de VanDrie Group uit. “In plaats van dat wij uit een heleboel onderdelen een product maken, maken we van een kalf en heleboel kleinere producten. We kunnen kalfsvlees aanbieden in zesduizend varianten.” De keten start bij de aankoop van kalveren uit de melkvee- houderij. De kalveren van de VanDrie Group komen van gecontroleerde bedrijven en worden voor een belangrijk deel ondergebracht bij kalverhouderijen die VanDrie Group

geschiedenis met het ‘omkatten’ van vlees ligt nog vers in het geheugen. Bij omkatten krijgt laagwaardig vlees een andere kwalificatie of identiteit, waardoor het

onder andere condities verkocht kan worden. Juist in deze bedrijfstak is het van belang dat ondernemers kunnen aan- tonen waar hun producten vandaan komen en wat er mee is gebeurd. Dat is niet eenvoudig, want de keten in de vleessec- tor is langer dan die van de sierteelt. De VanDrie Group uit Mijdrecht is wereldmarktleider in kalfsvlees. Dit bedrijf is in staat om van elk stukje vlees dat is geleverd na te gaan waar het vandaan komt, wie de moeder van het kalf is en wat het kalf heeft gegeten.21 december 2017

Made with FlippingBook Online document