Greenity4

Ruud van der Meer MEDE-EIGENAAR MEELÉBO BV, BREEZAND Na zijn verkorte studie Plantenteelt volgde Ruud van der Meer de oplei- ding Bedrijfskunde en Agribusiness aan Van Hall/Larenstein in Leeu- warden. In 2008 stapte hij in het familiebedrijf, inmiddels is hij samen met zijn broers mede-eigenaar van de bloembollenkwekerij in Bree- zand. Uitgangspunt voor Meelébo is: waar kunnen we nog verbeteren? Zo hebben de broers in de loop der jaren geschaafd aan hun logistiek. “Drie jaar geleden hebben we een nieuwe hal gebouwd en daarbij heb- ben we goed gekeken naar de logistieke lijnen zodat we het product niet te vaak hoeven op te tillen, te verplaatsen en door onze handen te laten gaan. Daar is de inrichting op gebaseerd. Daarbij hebben we er ook voor gekozen om de kuubkisten van 900 liter te vervangen door kisten van 1200 liter. Door die grotere capaciteit hoeven we 30 procent minder handelingen te verrichten. Dat geeft rust.” Goed timen, vooruit denken en plannen, dat is waar het voor Van der Meer om draait. “En daarvoor is het belangrijk dat je goed communiceert, bijvoorbeeld met onze contractnemers in het buitengebied.” Zijn broer Aad zegt over hem: “Ruud is een echte vuurvreter, hij bijt zich overal in vast en toont altijd 120 procent motivatie en inzet. Hij heeft een duidelijke kijk op logistiek en weet waarover hij praat.”

Bas Karsten DIRECTEUR RAINBOW COLORS BV, ANDIJK Als zoon van een bollenkweker koos Bas voor een opleiding aan het Clu- sius College. Nadat hij een aantal jaren had gewerkt op het ouderlijk bedrijf, startte hij in 2006 met Rainbow Colors bv. Dit bedrijf is in een aantal fases uitgegroeid tot een moderne kwekerij/broeierij met voor de bloemen de retail als eindklant. Hiernaast is Bas actief in de ver- edeling en is hij eigenaar van een potplantenbedrijf. Verder is Karsten inmiddels zo’n zes jaar secretaris van tulpenpromotieorganisatie TPN. “Logistiek is de levensader van je bedrijf, daar staat of valt alles mee”, vindt Karsten. “Als je dat niet goed op orde hebt, lopen alle processen stroever. Met een goede logistiek maak je de controleerbaarheid een- voudiger, creëer je beter overzicht en beperk je de kans op fouten.” Door processen te automatiseren, heeft Karsten het aantal heftruckbewegin- gen in de broeierij flink kunnen terugbrengen. “Met zo’n 2000 container- verplaatsingen per dag kun je je daar wel wat bij voorstellen. Doordat we het transport hebben geautomatiseerd, hebben we minder mensen nodig, werken deze op vaste plaatsen en onder goede omstandigheden met een zo hoog mogelijke efficiency.” Collega John Boon zegt over Kar- sten: “Bas is innovatief en werkt altijd vanuit de insteek: als je het doet, moet je het goed doen. Hij is grenzeloos ambitieus, geen berg is te hoog.”

Gert-Jan van Staalduinen DIRECTEUR-EIGENAAR LOGIQS BV, MAASDIJK Gert-Jan van Staalduinen heeft een bedrijfskundige en een natuurkundi- ge achtergrond. Na zijn opleiding werd hij programmeur bij Alcoa Agro, dat zou verworden tot het Logiqs waar hij nu directeur-eigenaar van is. Hij studeerde hier af op het automatisch sorteren van potplanten. Eni- ge tijd had hij zijn eigen onderneming, als programmeur, waarbij hij zich specialiseerde in de automatisering van toepassingen in de glastuin- bouw. Vanaf mei 2003 is hij betrokken bij Logiqs, vanaf augustus 2014 is het bedrijf in zijn handen, samen met een paar investeerders. Logiqs ontwikkelt interne transportsystemen (rolcontainers en systemen voor vertical farming) en automatiseringssoftware voor de glastuinbouw, voor klanten over de hele wereld. Business is booming, de onderneming groeide van zo’n vijftien naar veertig medewerkers. Het thema logistiek ligt Van Staalduinen na aan het hart (zie ook het artikel elders in deze editie). ‘Wat is het beste voor het plantje?’ is de vraag die voor hem centraal staat. Wat een van zijn klanten over hem zegt: “Gert-Jan kan in korte tijd complexe processen doorgronden. Daarbij is hij een kei in ‘out-of-the-box’ denken.”

Profiteer als sponsor van ruime exposure rond dit debat. Informeer naar demogelijkheden: tel. 023-571 47 45 of r.wijnhout@bureauvanvliet.com.

21 december 2017

25

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document