Greenity4

C O L UMN

Actie

Emiel van Tongerlo — Verkoper Zabo Plant Emiel@zaboplant.nl

Op het moment van schrijven is de sint het land uit en kan men in Dokkum weer rustig slapen. In eerste instantie wist men in het noorden een demonstratie van de actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ op handige wijze te voor- komen. Twee weken later werd de demonstra- tie goedgekeurd en kwamen er, begeleid door de Mobiele Eenheid en motoragenten, drie bus- sen met actievoerders het centrum van de stad binnen. Er was inmiddels een noodbevel van kracht. Volgens schatting heeft de inzet van politie voor deze demonstratie de staat tussen de 350.000 en 500.000 euro gekost. Zouden deze figuren ook afreizen als dit uit eigen mid- delen bekostigd zou moeten worden? In onze democratie is er overal wel een actie- groep of petitie voor. Bij actiegroep ‘Schokkend Groningen’ kan eenieder zich wat voorstellen... Maar een actiegroep ‘stop de zomertijd’ of ‘te- gen discriminerende attracties in de Efteling’? Ik zou toch een leuke hobby gaan zoeken voor de spaarzame vrije uurtjes. Al jaren is er een hevige politieke discussie gaan- de over het gebruik van neonicotinoïden bin- nen de landbouw in relatie tot bijensterfte. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid geeft aan dat het gebruik ‘een groot risico is voor bijen of dat een groot risico niet kan wor- den uitgesloten’. Ondertussen bestaan er even- veel wetenschappelijke onderzoeken ‘voor’ als ‘tegen’. De verschillende actiegroepen hebben het momenteel zover voor elkaar dat het de le- veranciers van bestrijdingsmiddelen te heet on- der de voeten is geworden. Ook relailers volgen de discussie en spreken halsoverkop uit ‘vrij’ te zijn. Voor onze lelies is het gebruik van Admire in het ontsmettingsbad hierdoor verleden tijd. Door het systemische middel mee te geven, waren de planten weerbaarder tegen vraatin- secten en hoefden bloemenkwekers weinig tot geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Zon- der het ‘preventief’ gebruik vrees ik dat het gebruik van diverse insecticiden wereldwijd flink zal stijgen! Kwekers zullen grootschalig en preventief middelen gaan gebruiken in kas- sen. Is dit dan het gewenste resultaat van de bijenlobby? We gaan de gevolgen spoedig mee- maken. Actie, reactie!

21 december 201721 december 2017

Made with FlippingBook Online document