Greenity4

Snellere innovatie nodig

De wereld van de bloembollenteelt verandert in hoog tempo. Door het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen en toenemende druk vanuit de retail wordt de noodzaak tot steeds snellere innovatie groter. Daarvoor is geld nodig, maar ook een nieuwe denk- en werkwijze. Dat werd duidelijk tijdens het Flower Science Congres met als titel De Versnelling.

Tekst: Roza van der Veer | Fotografie: René Faas

28

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document