Greenity4

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Check tijdig je telmachine

bij ons al vanaf 1 januari. Dat gaan we onze relaties ook uitleggen op de Mechanisatiebeurs (stand 2B18). We bieden vanaf nu een preventieve, periodieke inspectie aan vanaf hon- derd euro, waarbij we kijken naar de onderdelen die we op de checklist hebben gezet. Daarbij hoort ook het schoonmaken van de machine. We krijgen soms telmachines binnen die flink vervuild zijn. Dan tref je in de machine nog restanten vellen en wortels aan. Droog materiaal dat met één vonkje voor brand kan zorgen.” APK-KEURING De preventieve inspectie is niet alleen prettig voor Cremer, ook de eigenaar van de telmachine heeft hier voordeel bij, aldus Hermans. “Afgelopen jaar hebben we met een paar van onze relaties op proef zo’n check uitgevoerd. Het resultaat was dat er in de zomer geen storingen meer waren. Dat vond de onderne- mer echt een groot voordeel.” Net als bij controle van de cv-ketel werkt Cremer met een periodiek advies. Zodra een machine is ge- checkt en weer klaar is voor een nieuw telseizoen, krijgt deze een inspectiesticker waarop is aangege- ven wanneer de volgende inspectie nodig is. Heemskerk: “Vergelijk het met de APK-keuring. Door deze controle tijdig te laten uitvoeren, kunnen wij meer tijd besteden aan de machine en is de kans op storing en stilstand in het oogstseizoen tot een minimum beperkt.”

gaat de stekker uit de telmachine en komt hij zonder verder onderhoud ergens in de schuur te staan. Als de machine de zomer erop weer in gebruik wordt genomen, kunnen er storingen optreden. De machi- ne staat zomaar een paar uur stil, waardoor zes man niet kan werken. Dat wil je niet in de piektijd.” CHECKLIST Om die reden is Hermans samen met servicecoördinator Koos Heemskerk gaan nadenken over een oplossing. Heemskerk: “Onze ser- vicemonteurs komen vaak dezelfde problemen tegen met de telmachi- nes. Bandjes, lagers en snaren zijn het meest onderhoudsgevoelig. We hebben een checklist gemaakt voor al onze monteurs waarmee ze elke telmachine nalopen die voor contro- le terugkomt.” Cremer wil ondernemers stimuleren om niet pas in april of nog later de telmachine te laten controleren, maar al eerder. Hermans: “Dat kan

Preventieve inspectie telmachine Cremer Speciaalmachines, Lisse

Tekst: Arie Dwarswaard Fotografie: René Faas

Een pittig piekmoment. Zo valt de periode april tot juli het beste te omschrijven bij Cremer Speciaal- machines in Lisse. “Zodra de bollen boven de grond komen, sturen bedrijven hun telmachines voor onderhoud naar ons toe. Of we die dan even willen nakijken.” Walter Hermans, bedrijfsleider Cremer Services, denkt dat dit beter en an- ders kan. “Op veel bedrijven is het telwerk in het najaar al klaar. Dan

21 december 2017

31

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document