Greenity4

H E T PA N E L

Het zou mooi zijn als dit probleem wordt opgelost

Postbus 175 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10a | 2181 GA Hillegom T (0252) 536 950 www.kavb.nl | e-mail: kavb@kavb.nl www.facebook.com/deKAVB

Ik zie het als probleem dat men zich in Nederland op elk gebied steeds meer ver- schuilt achter protocollen en papieren wer- kelijkheden. Het gezonde boerenverstand wordt steeds minder gebruikt. Neem het rapport over het softdrugsbeleid. Iedereen ziet dat het niet werkt, het ministerie laat een rapport vervalsen en de hele discussie met gezond verstand wordt zo doodgesla- gen. Onze kinderen krijgen steeds slechtere ogen omdat ze te veel achter het scherm zitten en te weinig buiten spelen. De scho- len moeten dit veranderen. Ligt hier dan geen taak voor de ouders? Ik hoop dat we weer wat praktisch na gaan denken met zijn allen in 2018 en verder, dan zijn een aantal problemen zo opgelost.

Welk probleem wat mij betreft zou moeten worden opgelost? Een beetje meer respect, waardering en erkenning door de samen- leving, zoals omwonenden, maar ook de politiek en de afgezanten daarvan, voor alles waar onze sector mee bezig is, en al heeft gedaan. Zij het met convenanten, met doelstellingen en projecten die hier aan ten goede komen. De benadering moet niet zijn: wat doen we fout, maar wat kunnen we nog doen om het beter te maken? Be- sluitvorming omtrent de bloembollenteelt moet niet op emotie gebaseerd zijn maar op feiten. Wij hebben de neus de goede kant op, en hier en daar ruiken wij zeker ook aan andere bloemen. Han Schukkert Lelieteler, akkerbouwer en (pluim) veehouder Sibculo

Zoals vele bedrijven hebben wij een grote groep Poolse mensen bij ons werken die van grote waarde zijn. Een probleem waar ik tegenaan loop, is dat in de regeling sei- zoensarbeid, medewerkers zes maanden bij je kunnen werken. Dit is bedacht door de overheid omdat...? Ons zomerseizoen begint eind juni en het lelieseizoen eindigt ongeveer eind januari. De Poolse mensen kunnen dus alleen in de zomer of winter bij ons werken, en het wordt al steeds lastiger om Poolse mensen deze kant op te krijgen. Hier is die regeling helemaal niet voor bedoeld! Dit moet wat mij betreft zo snel mogelijk worden opge- lost via een aanpassing in de cao. Ik wens iedereen prettige feestdagen en de beste wensen voor 2018! Marieke van den Berg- Haver Medewerkster P&O en transport Boltha Breezans

Hans Loonen contractteelt en eigen teelt lelies Oirlo

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018

Bestuur enmedewerkers van de Koninklijke AlgemeeneVereeniging voor Bloembollencultuur21 december 2017

Made with FlippingBook Online document