Greenity4

K E U R I NG

Aangename wintersfeer

’04-48. Eigenlijk is het wonderlijk dat dit bolgewas alleen in deze maand populair is. Mits de bollen goed zijn geprepareerd, is het mogelijk om nog tot in mei een goede kwaliteit Hip- peastrum te kopen en in bloei te trekken. Ten slotte zette André Weijers nog twee gewassen neer die on- danks kou, regen en sneeuw gewoon buiten staan te bloeien. Het betrof de roomwitte Viburnum tinus en enkele kleurse- lecties van Hebe. Viburnum tinus is veel kleurrijker dan me- nigeen denkt. In het najaar verschijnen massaal de schermen met lichtrode knoppen. Deze gaan in de winter open. Na de bloei maakt de plant blauwzwarte bessen. Kortom: men heeft het hele jaar plezier van deze heester.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Hoe toepasselijk waren de inzendingen van de afgelopen weken in de KAVB- keuringszaal? Alles deed denken aan de wintermaanden, waarin we uitkijken naar het voorjaar. De diverse inzendingen boden hiervoor een mooie inspiratiebron. Het blijft een ijkpunt in de tulpenwereld: zijn ze wel of niet voor Kerstmis te broeien? In ieder geval de collectie tulpen die maandag 18 december door Marax werd geshowd, voldoet zonder enig probleem aan dat criterium. Daarbij hoort nog wel de aantekening dat het hier louter om Nederlands geteeld materiaal ging. Wat zette deze inzender zoal neer? In ieder geval de witte ‘Ice Rif’, die midden december oogt als een tulp van midden fe- bruari. Stevige stelen en forse bloemen, een plezier op de vaas. Dat geldt ook voor ‘Red Stone’, die een prima bos tulpen voor dit jaargetijde weet te produceren. Daarmee was de koek nog niet op bij Marax. De wijnrode ‘Carpaccio’ oogde goed, evenals de donkerroze ‘Roeska’ en de roze ‘Dream Dance’. Ook kunnen midden december de sneeuwklokjes al bloeien. Dat maakte Sjaak de Groot duidelijk met zijn vaasje Galanthus elwesii ‘Happy New Year’. Deze selectie dankt zijn naam aan het gegeven dat hij meestal rond de jaarwisseling bloeit. Voor de tuinliefhebber start het nieuwe bollenjaar vaak met deze cultivar. Mede door het relatief zachte weer staan ze bij De Groot nu al te bloeien. En dan is er natuurlijk nog Hippeastrum, dat voor velen zo synoniem is met de decembermaand. Inzender N.L. van Geest liet enkele weken geleden diverse selecties zien op pot en kwam nu met snijtypen. Dit betrof bijvoorbeeld de rode ‘Mag- num’, de tweekleurige ‘Spartacus’ en de donkerrode selectie

Tulipa ‘Red Stone’

Theo van Zanten overleden

In de leeftijd van 87 jaar is op 4 december de heer Theo- dorus Johannes van Zanten uit Breezand overleden. Theo van Zanten groeide op in een groot gezin in Anna Paulowna. Samen met een aantal broers werd bloembollenbedrijf Th.J. van Zanten opgericht. Naast het werk op het eigen bedrijf vond Theo inzet voor de gemeenschap ook belangrijk. En zo kwam hij onder meer terecht in de plaatselijke afdeling van de rooms-katholieke LTB. Mede op zijn initiatief vond een samenvoeging plaats met de afdeling Anna Paulowna/Bree- zand van de KAVB. Twee keer achter elkaar vergaderen over dezelfde onderwerpen kon volgens hem efficiënter. Vanuit de LTB kwam hij ook in diverse landelijke besturen terecht. Zo was hij van 1995 tot 2000 lid van het Hoofdbestuur van de KAVB en de sectorcommissie van het PT. Voor het vele werk dat hij met name voor de LTB deed, kreeg hij in 2000 de zilveren speld. Ook na zijn bestuurlijke activiteiten bleef hij betrokken bij het sector. Nog tot vlak voor zijn overlijden was hij regelmatig op het bedrijf te vinden. Zij brede interesse en oprechte belangstelling vormen een blijvende herinnering.

Galanthus ‘Happy New Year’

21 december 201721 december 2017

Made with FlippingBook Online document