Greenity4

Vol inzetten op de digitaal

Nieuwe tarieven, een vertrekkende topman en een inhaalslag op ICT-gebied. De leden van veilingcoöperatie Royal FloraHolland hadden heel wat te bespreken tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 7 december in Naaldwijk plaatsvond. Dat leidde tot verhitte discussies.

Tekst: René Bouwmeester | Fotografie: René Faas

R oyal FloraHolland maakt werk van digitale dienst- verlening. In 2018 ligt de focus op de verdere uitbouw van Floriday, het digitale platform voor de sierteeltsector. Dit is van groot belang voor de toekomst van de organisatie. Dat melde topman Lucas Vos tijdens de Algemene Ledenvergadering. “Er is keihard ge- werkt en er wordt keihard gewerkt aan Floriday om dat het platform voor de toekomst te maken. Royal FloraHolland wil niet alleen leider zijn in de fysieke marktplaats met een goe- de betrouwbare klok, maar wil de kweker ook in de digitale wereld ontzorgen.” Daarnaast zijn prioriteiten het programma Integrale Logis- tieke Bedrijfsvoering (ILB) en het verbeteren van de dage- lijkse dienstverlening. Integrale logistieke bedrijfsvoering betekent voor financieel topman Steven van Schilfgaarde niets meer of minder dan ‘de fusie afmaken op ICT-gebied’. “Er is geen integratie geweest van Rijnsburg, Naaldwijk en Aalsmeer. Het is een groot drama geweest.” CFO Van Schilfgaarde wil toe naar één systeem met één werkwijze. Hij verwacht dat de implementatie daarvan één tot anderhalf jaar gaat duren. Deze ILB vormt de basis voor een nieuwe veilmethodes en logistieke dienstverlening, en moet zorgen voor kostenverlaging. Royal FloraHolland investeert in 2018 in totaal voor 93 miljoen euro in de coöpperatie, een toename van 21 miljoen euro ten opzichte van dit jaar. Daarvan is 16 miljoen euro bestemd voor ILB en 26 miljoen euro voor ICT inclusief het platform Floriday. Verder wordt 49 miljoen euro uitgetrok- ken voor onroerend goed. Met het oog op de dagelijkse dienstverlening kondigde Van Schilfgaarde aan extra te investeren in eigen mensen en meer mensen in vaste dienst te nemen. Dat is een breuk met de trend van de laatste jaren. Tussen 2013 en 2017 daalde het aantal personeelsleden van 2.940 naar 2.252. Die daling is minder groot dan het verlies van duizend banen dat werd verwacht. Royal FloraHolland zet ook in op meer karren en

fusten. Royal FloraHolland rekent voor 2018 op ruim 4 procent omzetgroei. De veiling verwacht dat de omzet volgend jaar stijgt naar 4,9 miljard euro, tegen 4,7 miljard euro in 2017. Verwacht wordt dat de omzettoename van 200 miljoen euro bestaat uit een daling van de klokomzet met 70 miljoen euro en een toename van de omzet in de directe stromen van 270 miljoen euro. CEO Lucas Vos is positief over de toekomst. “In de sier- teeltsector groeit de vraag harder dan het aanbod. Dit biedt kansen voor de toekomst.” De totale opbrengsten zijn voor 2018 begroot op 346 miljoen euro, hetgeen een daling betekent van 4 miljoen ten opzich- te van dit jaar. Deze daling is een gevolg van de nieuwe tarie- ven en de verschuiving van de klok naar directe stromen die minder opleveren dan de klokstroom. Onderaan de streep verwacht de veiling een resultaat van 19 miljoen euro in 2018. Daarbij speelt de aangekondigde verkoop van de vestiging in Bleiswijk voor 18 miljoen euro een grote rol. NIEUWE TARIEVEN In de aanloop naar de ALV was er veel te doen over het voorstel voor nieuwe tarieven. Het nieuwe stelsel is gericht op het principe ‘kostenmaker is kostendrager’. Dat betekent dat voor verkoop via de klok en via klokvoorverkoop een toe- slag is verschuldigd, omdat deze verkoopwijzen nu eenmaal meer kosten dan directe verkoop. Verder geldt een volumevoordeel dat oploopt naarmate ondernemers meer omzet bij Royal FloraHolland genere- ren. Daarbij wordt een systeem van schijven gehanteerd, dat in opzet vergelijkbaar is met het belastingstelsel, maar dan met korting. Over het eerste miljoen krijgt niemand korting, over het bedrag tussen 1 miljoen en 3 miljoen krijgt een aanvoerder 0,2 procent korting, over 3 tot 10 miljoen 0,45 procent en over de omzet boven de 10 miljoen euro 0,7 procent.

44

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document