Greenity4

S T I G A S T I P

Voor nadere informatie kunt u bellen naar Stigas, tel. 071-568 9000 (optie 1) of ga naar www.stigas.nl of www.agroarbo.nl. U kunt ook bellen of mailen naar Marcel van Diepen, tel. 06-20 140 798 marcel.van.diepen@stigas.nl.

Aftakas

Stigas is op zoek naar startups die agrari- sche werkgevers en werknemers kunnen helpen aan een innovatieve en duurzame manier van beschermen van aftaktussen- assen. Ideeën kunnen tot 14 januari wor- den ingezonden. Ga hiervoor naar: https:// starthubs.co/stigas/help_ongelukken_ voorkomen De campagne wordt breed gesteund door werkgevers (LTO Nederland, VHG, Cume- la Nederland, VBNE) en werknemers (FNV en CNV vakmensen). Verder ook door erfbetreders (ForFarmers, Nevedi en Nij- hof-Wassink) plus ISZW (voorheen Arbeids- inspectie), RIVM en Fedecom (behartigt de belangen van fabrikanten, importeurs en mechanisatiebedrijven in Nederland).

Tekst en fotografie: Stigas

Afgelopen tien jaar zijn er in Neder- land tientallen mensen ernstig ge- wond geraakt na een ongeluk met een onbeschermde aftak(tussen)as en zijn 22 mensen aan hun verwon- dingen overleden. Als het onderwerp aftakassen tijdens mijn bedrijfsbezoeken aan de orde komt, kent de kweker ook bijna al- tijd wel iemand in zijn omgeving, die op die wijze zijn leven heeft verloren. Een enkeling kan het na aanraking met een onvoldoende afgeschermde as nog navertellen. En toch blijken af- schermingen van aftak(tussen)assen vaak niet in orde. Als Stigas-adviseur probeer ik de in- specteur van SZW (arbeidsinspectie) altijd voor te zijn en wijs erop het meteen in orde te maken. En het ook onder de aandacht te houden, door het na de risico-inventarisatie in het plan van aanpak te vermelden en medewerkers erop te wijzen er ook nadrukkelijk op te letten. Dat je daarmee een f ikse boete (€ 9.000,-) kunt voorkomen is natuur- lijk niet het belangrijkste. Je moet er toch niet aan denken dat je na een ongeval met een aftakas, de familie van een omgekomen medewerker hierover uitleg moet geven?

Vaak zijn beschermkappen te ver opengesneden om op die manier goed bij de smeernippels te kunnen komen. Ook komt het nog al eens voor dat een beschermhoes bekneld en beschadigd is geraakt door een te korte bocht of door te hoog heffen. Het gevolg is dat een kapotte of in- complete beschermhoes mee gaat draaien en verdwijnt. Als iemand in de buurt van de draaiende aftak(tus- sen)as komt, kan deze gegrepen wor- den vanwege loszittende kleding of loshangend haar.

21 december 2017

47

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document