Greenity4

OO I T

Vijftig jaar geleden lieten zeventig standhouders de laatste snufjes zien op het gebied van mechanisatie en verpakkingen. Niet alleen het thema van de Mechanisatiebeurs van 1968 ging om geluidloosheid, ook door het ontbreken van nogal wat deelnemers was het relatief stil in Lisse. Herrie op stille beurs H oe zag de mechanisatiewereld er vijftig jaar gele- den uit? Net als nu waren er tractorimporteurs, machinebouwers en verpakkingsverkopers. Waar er nu nog maar één show is die er toe doet, waren er toen op zijn minst twee, en in 1968 zelfs drie. En dat in zes weken tijd. Wat was het geval? De Mechanisatietentoonstelling in de Hobahohallen in Lisse was al vele jaren de plaats waar de bloembollensector novi- teiten kon bekijken op technisch gebied. De Westfriese Flora breidde gaandeweg de bloemenshow uit met andere activi- teiten, zoals een huishoudbeurs en een mechanisatieshow. Beide activiteiten vonden binnen zes weken plaats en veel deelnemers lieten op beide beurzen dezelfde machines zien aan grotendeels hetzelfde vakbezoek. Een aantal vooraanstaande deelnemers vond dat maar niks. Hun vereniging, de Vemabo, drong aan op samenwerking tussen Lisse en Bovenkarspel, maar dat kwam maar moei- zaam van de grond. En dus deelden zestien deelnemers in december 1967 in de vakbladen mee dat ze niet naar Lisse en Bovenkarspel kwamen, maar tegelijk met de Westfriese Flora een eigen beurs hielden in Haarlem. Het ging daarbij om bedrijven als Elka Kistenfabriek, Ant. Huiberts, Schouten en Dokex. Voor de redacteuren van de vakbladen Weekblad voor Bloembollencultuur, Hobaho en Kwekerij en Handel geen reden om Lisse over te slaan. Een praktisch probleem had- Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

den ze wel alle drie. Nieuwjaarsdag viel op maandag en dus moest dinsdagmorgen in ijltempo de beurs worden bezocht om het verslag nog mee te kunnen nemen in de bladen die in dezelfde week nog zouden verschijnen. Het thema van die show was Geluidloosheid, en dat was goed te merken door de afwezigheid van vooral een aantal machinefabrikanten. De organisatie van de beurs wist tijdig de opengevallen ruim- te te verhuren aan een flink aantal nieuwe deelnemers, die vooral uit de verpakkingswereld kwamen. COMPUTER Dat leverde nieuwe snufjes op, zoals een plastic bloempot met gesloten bodem en aan de zijkant geperforeerd, zodat overtollig water er op die manier uit kan. Verder liet Jan Beelen een palletdoos zien voor 25.000 tulpenbollen met een eenmalige pallet in één. Aspa-Leiden en Stenotyp-Duplica lieten de bezoeker kennismaken met een keuze aan moder- ne kantoorapparatuur. Daaronder een machine die net zo snel rekent als de knopjes worden ingedrukt. De Hobahore- dacteur: ‘Een beetje computerachtig doet het ding aan, te meer daar er, wel zeer beperkt maar toch, een geheugentje inzit. Bij Aspa zat een juffrouw ook al iets ingewikkelds met gecombineerde machines te doen. Enorm snel alles, minder kans op fouten, geruisloos.’ In Kwekerij en Handel merkte de redacteur op dat het ‘zeer te hopen is dat dit ‘achtergeble- ven gebied’ ook dankzij deze show verder up-to-date komt.’ Op technisch gebied kreeg de spuitfiets gezelschap van de spuitbrommer, waarmee vijf bedden tegelijk konden worden gespoten. En een echte blikvanger was een triplex kist bij Schulte en Lestraden, die langdurig in kokend water stond. Dit was bedoeld om de bezoeker duidelijk te maken dat een triplex kist zo kan worden gelijmd dat hij 72 uur in kokend water kan staan zonder uiteen te vallen. Het ongenoegen in de deelnemers aan de diverse mechani- satieshows duurde overigens maar een jaar. In 1969 stonden de bedrijven van de Vemabo weer in Lisse en in Bovenkarspel en was er geen extra show in Haarlem. Alsof er niets was gebeurd.

Ooit belicht vanuit drie invalshoeken de brede geschiedenis van de bloem- bollensector: • Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100 jaar geleden? • Een bijzonder boek uit de KAVB- bibliotheek. • Een uitvinding die de sector sterk heeft beïnvloed.

21 december 2017

49

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document