Greenity4

VOO RWOO R D

Tandwielen

Jeannet Pennings — Hoofdredacteur j.pennings@greenity.nl

Logistiek, elke ondernemer in de bloembollen- en vasteplantensector heeft er in meer of mindere mate mee te maken. En kan er dus ook in meer of mindere mate zijn voordeel mee doen. De wijze waarop de logistiek op een bedrijf is georganiseerd, bepaalt voor een groot deel hoe efficiënt er gewerkt wordt. Dat is weer van directe invloed op het rende- ment van de onderneming en het functioneren van de keten. Daarmee is logistiek een interessant thema voor deze jaarlijkse mechanisatiespecial. Zeker met de steeds strengere kwaliteitseisen, slimmere tech- nieken en ontwikkelingen als digitalisering en Big Data. Als we de logistiekspecialisten Hessel Visser en Jacqueline Bloemhof (pagina 8-9) mogen gelo- ven, valt er in onze sector nog veel winst te beha- len. ‘Logistiek is door de keten heen kijken en dat wordt in de sierteeltketen nog te weinig gedaan.’ In deze special belichten we verschillende aspecten van de logistiek. Welke ontwikkelingen zijn er, waar liggen de uitdagingen voor de sierteeltsector, welke rol spelen ICT en andere innovaties, hoe hebben collega-ondernemers hun logistiek georga- niseerd en wat levert het hen op? Daarbij beperken we ons niet alleen tot de eigen sector, maar kijken we ook wat we van andere branches kunnen leren. Tijdens de Mechanisatietentoonstelling die voor de deur staat (pagina 56-65), gaan we met onderne- mers en specialisten dieper in op het thema logis- tiek. Ik kan alleen maar zeggen: doe er u voordeel mee en kom ook naar het Greenity-debat op 11 januari 2018 (pagina 24-25). Gratis voor u als lezer van het vakblad. Uiteindelijk is logistiek een aaneenschakeling van processen, die bij een goede organisatie als tandwie- len in elkaar vallen. Alles moet kloppen om de boel draaiende te houden en het hoogste rendement eruit te halen.

21 december 2017 VERANTWOORDELIJKHEID: De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingennietteplaatsendanweltewijzigenof intekorten.Overnamevanartikelen,berichtenof fotografie isuitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE: Jeannet Pennings (hoofdredacteur), Arie Dwarswaard, Monique Ooms, Lilian Braakman en René Bouwmeester (vakredacteuren). FOTOGRAFIE: René Faas. VORMGEVING: FilieNicola en Lianne van ’t Ende. UITGEVERS: KAVB en CNB. ADRES: Heereweg 347, 2161 CA Lisse, Postbus 31, 2160AA Lisse, tel. 0252-431 117 of 0252-536 966 (kantoor A. Dwarswaard), www.greenity.nl, info@greenity.nl. ABONNEMENTEN: (excl. 6%BTW): Nederland € 265,– per jaar, Europa € 285,– per jaar, buiten Europa € 315,– per jaar. Aan- of afmelden bij John Meijer, tel. 0252-431 173, administratie@cnb.nl. Meer info over abonnementen op www.greenity.nl. ADVERTENTIES: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com.21 december 2017

Made with FlippingBook Online document