Greenity4

doen we niet alleen nationaal, maar ook in landen als Duitsland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Amerika en Canada.” Naast Nico, zijn Robèr Laan, Yorick van Leeuwen en Hans Pater de gezichten van CNB Teeltadvies. Waar Hans zich volledig toelegt op de iristeelt, zijn de andere teeltadviseurs voornamelijk bezig in de tulpen en lelies. Robèr maakt alle broeischema’s voor de klanten die hun tulpen bewaren bij CNB Koelen en prepareren in Bovenkarspel en verzorgt de suikermetingen voor onder meer het bepalen van het invriestijdstip van de lelies. Yorick – sinds anderhalf jaar onderdeel van de club – ontfermt zich over de proeven die gedaan worden, deels bij CNB, deels bij klanten, en Nico is hoofd Teeltadvies en Kwaliteitszorg bij het koel- en pre- paratiebedrijf. VRAAGBAAK Maar als teeltadviseur zijn ze alle vier vooral de vraagbaak voor telers én CNB Koelen en prepareren. De kennis en kennisuitwis- seling binnen het team is groot. “Dat is een van de krachten van CNB Teeltadvies”, stellen de mannen. “We kunnen veel met elkaar sparren.” Dat gebeurt ook met Anton Nell, die ingehuurd wordt als controleur en teeltadviseur voor kwekersverenigingen. De mannen staan bij CNB Koelen en prepareren midden in de praktijk. Ze bepalen onder meer alle celinstellingen en ontwik- kelen de bewaartechnieken. “Daarmee zijn we adviseurs die zelf actief meedoen. Alle innovaties die bij CNB Koelen en prepareren plaatsvinden, komen uit de koker van CNB Teeltadvies.” DYNAMISCH De expertise van CNB Teeltadvies betreft zaken als bewaring, verwerking, preparatie, bodem en bemesting, teelt, broeierij, ge- wasbescherming en mechanisatie. Dat gebeurt voor een breed klantennetwerk. “Voor sommige klanten doen we alleen stadium- onderzoek, terwijl we andere klanten bijna wekelijks bezoeken. Dit is afhankelijk van het contract dat we met hen afsluiten, daarin is het aantal uren opgenomen.” Gevraagd naar de ‘charme van hun werk’ noemt Robèr direct de afwisseling. “De bloembollensector is een dynamische wereld”, beamen ook zijn collega’s. Dat zit hem met name in de teeltsei- zoenen, die worden bepaald door de steeds wisselende omstan- digheden. “De laatste jaren is het weer behoorlijk afwisselend en soms vrij extreem geweest. Samen met klanten bepalen we dan de beste teelthandelingen. Ook proberen we oplossingen te vin- den als er middelen wegvallen, zoals nu het geval is met Actellic tegen kernrot, daar hebben we een aardig alternatief voor. Zo zijn we continu bezig: meedenken, sparren en maatwerk leveren.”

CNB — 0252-431 431 Heereweg 347, 2161 CA Lisse geopend van 8.00 tot 17.00 uur www.cnb.nl

De kennisbank van CNB Momenteel is CNB Teeltadvies druk met het doen van suikermetingen in de lelies en het bezoeken van lelieteelt- en broeierijklanten. Kennis is daarbij een belangrijke succesfactor. De adviseurs hebben veel ervaring, een breed netwerk en zitten bij CNB Koelen en prepareren in Bovenkarspel dicht op het vuur.

Tekst en fotografie: Jeannet Pennings

Met de introductie van CNB’s nieuwe logo en huisstijl begin sep- tember heeft ook de naam CNB Kwaliteit+ een verandering on- dergaan. De dienstverlening gaat voortaan door het leven als CNB Teeltadvies. “Dat dekt beter de lading”, stelt teeltadviseur Nico Hof. “Uiteindelijk is dat wat we doen, bloembollen- en knollen- telers en broeiers adviseren bij teelttechnische beslissingen. Dat

'Samen met klanten bepalen we dan de beste teelthandelingen'

V.l.n.r. Hans Pater, Robèr Laan, Nico Hof en Yorick van Leeuwen

50

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document