Greenity4

De jaarlijkse Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen staat voor de deur. Van 9 tot en met 11 januari 2018 presenteren ruim honderd toeleveranciers van de bloembollen- en vasteplantensector hun diensten en producten. Vakgenoten kunnen kennismaken met verschillende noviteiten.

Tekst: Jeannet Pennings | Fotografie: René Faas

21 december 2017 Daarnaast is er een grote bolbloemenshow in de voorhal en worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd, mede vanuit het Kennisplein (zie pagina 65). GMN verzorgt samen met Wout Hogervorst vof een tweetal bijeenkom- sten voor verlenging van de spuitlicentie. Deze worden gehouden op 9 en 10 januari van 10.30 tot 13.30 uur met als thema Veiligheid & Techniek. D e beursvloer is wederom van voor tot achter gevuld. Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 december 2018 wordt de jaarlijkse Mechanisatie- tentoonstelling gehouden in de Expo Haarlem- mermeer in Vijfhuizen. De organisatie verwelkomt ruim honderd standhouders en hanteert inmiddels een wachtlijst. Bezoekers kunnen kennismaken met een breed aanbod van machines, trekkers en andere transportmiddelen, technie- ken, diensten en materialen. De tentoonstelling is traditiegetrouw de plek waar noviteit- en gepresenteerd worden. Bezoekers kunnen dit jaar onder andere rekenen op een nieuwe kopeind- en beddenvlakker, een rupsrooimachine, een XXL-spoelmachine, een nieuwe optische sorteermachine, een plantgoedspoelmachine en een windziftingsysteem voor het verwijderen van zure bollen. Op de volgende pagina’s meer over wat er zoal te zien zal zijn. DEMOTERREIN Het bezoekersaantal van de Mechanisatietentoonstelling is vrij stabiel en ligt rond de vijf- à zesduizend bezoekers. De organisatie biedt hen een breed programma aan. “Naast de binnenshow hebben we dit jaar opnieuw een outdoor de- moterrein”, vertellen secretaris Hans Guldemond en voor- zitter Hennie Groothedde. “Bezoekers kunnen daar door- lopend testritten maken met trekkers, heftrucks en spuiten die standhouders hiervoor hebben aangemeld.”

57

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document