Greenity4

VA N D E R E D A C T I E

In de media L EE S HE T LAAT S T E N I EUWS OP WWW.GREEN I T Y. NL

Eerlijke prijs

René Bouwmeester — Redacteur r.bouwmeester@greenity.nl

Bollenplantactie in Molenbos

Jumbo, Plus, Albert Heijn en Aldi verlangen binnen enige tijd dat hun AGF-leveranciers vol- doen aan Milieukeur of iets gelijkwaardigs. De supermarktorganisaties willen op deze manier de impact op het milieu terugdringen, zo heet het. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat de sierteeltsector op enig moment moet volgen. Bij zo’n aankondiging ontstaat discussie over de extra inspanningen die de kweker moet leveren en de betere prijs die tegenover die inspanning moet staan. De politiek wil die ex- tra beloning afdwingen. In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen daar afspraken over gemaakt. Hoe die beloning moet volgen, is nog niet duidelijk. Verwacht niet te veel van die ‘betere’ of ‘eer- lijke’ prijs, ook al doen sommige ketens nu toezeggingen. Milieukeur zal tegen die tijd de standaard zijn geworden om te mogen leve- ren. Het wordt een basisvereiste, een ‘license to produce’. Vervolgens gaat gewoon het prijs- mechanisme werken. Zo is het met MPS ook gegaan. Dat supermarktketens zich opwerpen als mili- euridders is een tikje ongeloofwaardig. Iedere werknemer van zo’n keten zal het beste met de wereld voor hebben, maar voor de grote concerns is het vooral een marketingkwestie. Supermarktketens willen geen gedoe met mi- lieuorganisaties, want dat geeft negatieve pu- bliciteit. Daar houden ze niet van. Het bewijs hebben we kunnen zien bij de Gou- den Windei-verkiezing van Foodwatch. Hierbij werd duidelijk dat supermarktens onder meer maïsbrood verkopen zonder maïsmeel (Jum- bo), kalfsleverworst zonder kalfslever (Aldi) en hun minst vezelrijke muesli aanprijzen als de meest vezelrijke (Albert Heijn). Toen deze misleiding uitkwam, werd actie ondernomen (behalve door Jumbo). Het lijkt er dus op dat deze bedrijven af en toe een enorm pak van hun eigen boter op het hoofd hebben.

Keukenhof heeft het Molenbos, het meest zuidelijke deel van het park, afgelopen najaar heringericht. Een aantal groenschrijvers mocht 7 de- cember komen helpen om de laatste bollen te planten. Het ging daar- bij om Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’. Het bos op Keukenhof krijgt het karakter van een vernat halfschaduwbos. Dat wil Keukenhof bereiken door de aanplant van bloembollen en vaste planten die goed in zo’n type bos passen. In het bos is een aantal inheemse bomen geplant, waaronder eik, wilg en linde. Keukenhof verwacht dat komende jaren dit bos zijn definitieve vorm zal krijgen.

Pim van den Akker in nieuw tv-programma Bloemsierkunstenaar Pim van den Akker is vanaf 8 januari te zien in het nieuwe programma ‘Van Harte’ van de EO. In het programma staat ‘het leven vieren’ centraal. Lokale, nationale maar ook internationale feesten komen voorbij, waarbij de kijker kennis kan maken met de bij- behorende gebruiken. Op de dinsdagen laat Van den Akker zien hoe je voor die gelegenheden bijzonder bloemwerk maakt. Met zijn expertise als meesterbloembinder en trendsetter gaat hij aan de slag op het thuis- honk van het programma: de kas. Van Harte is vanaf 8 januari 2018, van maandag tot en met donderdag om 17.50 uur te zien op NPO 2.

6

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document