Greenity4

PINK INNOVATION | Warmtewisselaar Nieuwe standhouder Pink Innovation toont onder ander een Pink Track, een Turbo Cipa motorpompset met een innovatieve warmtewisselaar. Ook laat het bedrijf bezoekers kennis maken met de nieuwe transportbandenafde- ling die in augustus 2017 overgenomen is. REGBAT | Tractiebatterijen Regbat is na een jarenlange samenwerking met MIDAC-tractiebatterijen nu officieel MIDAC-dealer. Naast de verkoop van nieuwe batterijen is het bedrijf vooral geroemd om de regeneratie van tractiebatterijen waarmee de levensduur verdubbeld kan worden. Maak kennis met de diensten: verkoop, service, onderhoud en keuringen. Deze worden in de Bollenstreek aange- boden zonder voorrijkosten. SCHOUTENBERCOMEX | Onderhoudsbeurt SchoutenBercomex is leverancier van sorteer- en verwerkingsmachines. Ondernemers kunnen bij het bedrijf terecht voor klantspecifieke oplos- singen. Net als voorgaande jaren stelt SchoutenBercomex bezoekers weer in de gelegenheid om hun machine(s) op te geven voor een onderhouds- beurt in het begin van 2018. SERCOM | Softwarepakket winnen SERCOM presenteert een pc-bediening waarmee in één oogopslag de regel- processen zichtbaar zijn. Wensen die vorig jaar door bezoekers van de Mechanisatietentoonstelling zijn aangedragen, zijn hierin meegenomen. Standbezoekers maken dit jaar kans op het vernieuwde softwarepakket inclusief droneopnames op het eigen bedrijf. Tijdens de beurs zal bovendien de samenwerking met 30MHz officieel worden bekrachtigd. SMIT CONSTRUCTIE | Constructie-innovaties In de stand van Smit Constructie is een showmodel te bezichtigen van de nieuwe selectiewagen. Daarnaast kunnen bezoekers kennis maken met een volledig automatische containerstelling met twee liften, zijn nieuwe fustreinigers te zien evenals een innovatie voor het ontsmetten van bollen. SMITS | Totaaloplossingen beregening Smits verzorgt al sinds 1966 beregeningsoplossingen voor de land- en tuin- bouw. Maak in de stand kennis met de totaaloplossingen die het bedrijf ont- werpt en realiseert. Daarbij worden merken als Bauer, Grundfos en Euro- macchine gebruikt. STEENVOORDEN MACHINES | Spoelen Steenvoorden Machines laat een geheel nieuwe plantgoedspoelmachine zien. In een sorteerlijn is een zeer kleine ruimte benodigd om het plantgoed direct te ontdoen van kleine kluitjes en verdere onrechtmatigheden, welke het kostbare plantgoed in een verder traject kunnen beschadigen. De machi- ne is voorzien van een fijne gaasband en zeer fijne kluitenband waardoor er voor 99 procent geschoond product uit de machine komt. TIBO LUCHTTECHNIEK | Zure bollen verwijderen Bij Tibo Luchttechniek wordt continu nagedacht over hoe een maximale afzuigcapaciteit met een minimaal stroomverbruik te realiseren. Diver- se innovaties zijn het resultaat. In de stand is onder andere het windzif- tingsysteem te zien voor het verwijderen van zure bollen. Ook wordt een compacte verplaatsbare (‘Twin-Cyclone’) afzuiginstallatie geshowd met de capaciteit van een grote afzuiginstallatie

Pink Innovation

TOTAL SYSTEMS | Flexibel verwerkingssysteem Bij Total Systems zal er aandacht zijn voor de vier verwerkingslijnen die het bedrijf voor Borst Bloembollen heeft gerealiseerd. Het gaat om een eenvoudig aanpasbaar flexibel system, waarmee vele verschillende cultivars efficiënt verwerkt kunnen worden. Het uitgangspunt is minder handelingen en beschadigingen aan de bollen. VAM WATERTECH | Desinfectie spoelwater VAM WaterTech ontwikkelt en produceert duurzame waterbehande- ling oplossingen voor de AGF en bloembollenindustrie. Met de oplos- singen kan de sector tot 95 procent besparen op spoelwater en tot 100 procent zuivering van pesticiden, ziektekiemen, schimmels en bacteri- ën realiseren. Noviteiten in de stand: waterbehandeling en desinfectie van spoelwater. VAN DIJKE GROUP | XXL-spoelmachine De SN600-spoelmachine wordt getoond door Van Dijke Group. Deze XXL-spoeler is inmiddels succesvol op meerdere locaties ingezet. Ook de Aquagrader zal in de schijnwerpers staan. Het nieuwe model kan een hogere capaciteit leveren met gebruik van nagenoeg dezelfde foot- print. Daarnaast te zien: bredere pelmachines met een hogere capaciteit. VLAMING AGRI | Landquip-veldspuit Standhouder Vlaming Agri is importeur geworden van Landquip-veld- spuiten. Landquip is een kleine fabrikant en onderscheidt zich door een eenvoudige opbouw van de spuit en een perfecte balansinrichting in combinatie met de aluminium bomen. Aandacht zal er ook zijn voor de Soucy Tracks, nu ook leverbaar in 35 cm breedte en met stalen Heavy-Du- ty loopwielen voor 30 procent meer draagvermogen.

62

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document