Greenity4

Het Kennisplein

Het succes van vorig jaar krijgt een vervolg: het Kennisplein. Op een centrale plek op de Mechanisatietentoonstelling (stand- nummer 2B10) bundelen een aantal partijen hun krachten: Flo- wer Science, Flynth adviseurs en accountants, Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Ontwikke- lingsmaatschappij (GOM), Groen onderwijscentrum, Wellantcollege, KAVB, Rabobank Bollenstreek, Greenity en Wageningen University & Research. Kennis is de verbindende factor. Alle partijen werken samen op het gebied van modernisering en innovatie van de green- port en het sierteeltcluster. In de stand zijn een aantal noviteiten te zien en bezoekers worden bijgepraat over onder meer het schuimen van bollen, het ziekzoe- ken via drones en het opsporen van ziekten via camera’s. Daarnaast worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd, zoals de Flower Science-masterclass over storytelling (9 januari, 14.00-16.00 uur), het Greenity-debat over logistiek (11 januari, 11.30-13.30 uur) en de GreenPort NHN-bijeenkomst over veiligheid en tractoren (11 januari, 15.00-17.00 uur). Deelname is gratis, opgave bij de orga- niserende partijen.

21 december 2017

21 december 2017

21 december 2017 21 dece ber 201721 december 2017 ece er

Made with FlippingBook Online document