Greenity4

Postbus 170 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10 | 2181 GA Hillegom T 0252 535080 | www.anthos.org | www.ibulb.org

iBulb in startblokken voor 2018

Andere belangrijke iBulb-activiteiten in 2018 zijn: • Persberichtgeving over bloembollen, bolbloemen en bol-op-pot naar nationale en internationale media. • Uitbreiding beeldbanken van iBulb en iVerde met nieuwe foto’s van bloembollen, bolbloemen, bol-op-pot, vaste planten en groenvoorzie- ning. • Optimalisatie website www.bulb.com. • Verder uitbouwen internationale mediarelaties. • Uitvoering activiteiten voor Perennial Power. • Persberichtgeving over vaste planten naar nationale en internationale media. • Verzending direct mails naar consumenten over het planten van bloembollen. • Promotie Bloembol van het jaar. • Deelname aan tv-programma’s en samenwerking met andere media. • Plaatsing webbanners om het plantseizoen in het najaar onder de aandacht te brengen. • Berichtgeving op sociale media. • Ontwikkeling Groenbranche Trends 2019. • Organisatie Bulbs4Kids-campagne in Nederland, Duitsland, Engeland en als nieuw land Frankrijk. • Organisatie bollenplantevents gekoppeld aan Bulbs4Kids. • Verzending nieuwsbrieven en persberichtgeving over bloembollen in het openbaar groen. • Organisatie persdagen tijdens de Dutch Lily Days. • Campagne Lily Angels in Japan. • Organisatie bloemengift paasviering in Rome. • Persberichtgeving bloembollen, bolbloemen en bol-op-pot in China.

In 2017 heeft het team van iBulb weer veel gedaan op het ge- bied van promotie. De belangstelling voor de activiteiten van iBulb neemt elk jaar verder toe. Dit uit zich bijvoorbeeld in het groeiende aantal media dat gebruik maakt van beelden van iBulb en in de recorddeelname aan de campagne Bulbs4Kids. Ook in 2018 heeft het team weer volop activiteiten gepland. In januari 2018 gaat de tulpencampagne in de Scandinavische landen weer van start. Een belangrijk onderdeel daarvan is de promotie van lokaal geproduceerde tulpen via sociale media en reclamecampagnes.

Promotiemateriaal tulpencampagne Scandinavië 2018

De teams van Anthos en iBulb wensen u prettige feestdagen en een mooi 2018 toe!

66

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document