Greenity4

C O L UMN

Onder het thema ‘Live green, Live better’ vindt in 2019 in Beijing de tuinbouwwereldtentoonstelling plaats. De expositie opent haar poorten in april 2019 gedurende zes maanden voor het publiek. De organisatie verwacht meer dan 16 miljoen bezoekers. Plannen Nederlandse deelname Expo Beijing 2019

De noodzaak van Omdenken

Henk Westerhof westerhof@anthos.org

21 december 2017 Dat signaal is duidelijk en moet naar mijn mening aanleiding geven tot (om)denken van het collectief dat zich in haar denken en doen wellicht minder moet laten leiden door de grootte van het draagvlak, maar meer door de voorlopers die de noodzaak van een transitie niet alleen inzien, maar ook bereid zijn ervoor te gaan. Ik wens u hele fijne kerstdagen toe en een voorspoedig 2018. 21 december 2017 Anthos heeft zoals gebruikelijk het jaar af- gesloten met de Eindejaarsbijeenkomst, die ditmaal in de industriële omgeving van De Lichtfabriek in Haarlem plaatsvond. Voor sommigen was het even wennen om in zo’n doorleefde omgeving te verblijven, ook om- dat eerdere bijeenkomsten in een minder uitdagende ambiance werden gehouden. De keuze voor de locatie had alles te ma- ken met het gekozen thema. Dat had be- trekking op omdenken, dat gelijk staat aan het denken in kansen en niet van proble- men. Of anders gezegd, je maakt van een probleem een feit en van een feit een moge- lijkheid. Moeilijker kan het niet zijn! De keuze voor het thema was wellicht ver- rassend, maar het was wel een bewuste. En dat was niet omdat wij vinden dat het vak uit een stelletje doemdenkers bestaat die wat meer positivisme moet worden bijge- bracht. We hebben er voor gekozen om te laten zien dat anders denken soms kan hel- pen bij het oplossen van problemen en het aangaan van nieuwe uitdagingen. Dat geldt voor u als ondernemer, maar ook voor het collectief van de sector. Dat moet niet alleen bereid zijn om uitdagingen op te pakken, maar het moet ook daadkracht tonen om transities door te voeren onder andere op het gebied van duurzaamheid, plantgezondheid, markttoegang, kwaliteit en arbeid. En juist daar zit ‘em de kneep, want als we Jan Rotmans, Hoogleraar Tran- sitiekunde aan de Erasmus Universiteit moeten geloven is een transitie nog nooit gerealiseerd vanuit een breed draagvlak.

Om de expo op tijd af te krijgen, werken momenteel meer dan 4.000 arbeiders 24/7 aan de realisatie van dit evenement. Vele landen zullen op de Expo met een landeninzending vertegenwoordigd zijn. Al meer dan 70 landen hebben toezeg- gingen gedaan. Of Nederland daar straks ook toe behoort, moet zeer binnenkort duidelijk worden. Landschapsarchitect Niek Roozen heeft het Nederlandse concept recentelijk aan de organisatie gepresenteerd. De Chinezen reageerden positief op de plannen, maar verwachten wel nog voor het einde van dit jaar een uitspraak over de Ned- erlandse deelname. Als dit jaar geen toezegging gedaan kan worden, dan vergeeft de organisatie van de Expo de reeds gereserveerde toplocatie van 1.500 m 2 aan een ander land. Momenteel zijn tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven gesprekken gaande over de deelname, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop de inzending – onder meer financieel – moet worden ingericht.

21 december 2017

67

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document