Greenity4

Logistiek van de toekomst Informatie-uitwisseling

Het optimaliseren van logistieke stromen draait in de toekomst vooral om informatie-uitwisseling. Het ‘internet of things’ maakt het mogelijk om allerlei gegevens te verzamelen en te delen. Dat zeggen logistiek specialisten Hessel Visser en Jacqueline Bloemhof.

Tekst: René Bouwmeester

Kortere ketens Een veelgehoorde voorspelling over de logistiek is dat de ketens korter wor- den. Jacqueline Bloemhof van Wageningen University & Research denkt dat dit gaat gebeuren, maar dat betekent niet per definitie dat er schakels tus- senuit vallen. “De grenzen tussen de verschillende schakels vervagen wel. De ene schakel neemt soms de rol van de ander over. Afhankelijk van de situatie spelen bepaalde ketenpartners een rol. De ene keer zal een part- ner wel meedoen, de andere keer niet. We zien dan ook wel kortere ketens, maar op verschillende manieren. Op die manier hebben alle partners nog een rol in de keten.” G egevens over de temperatuur of luchtvochtigheid tijdens het transport, over de blootstelling aan licht, over behandelingen tijdens export en bloei bij de klant: het kan de sector iets leren over het pro- duct en het logistieke proces. Maar het gebeurt weinig, zegt Hessel Visser, logistiek adviseur, auteur van diverse logistie- ke boeken en docent aan Nyenrode. Daar komt verandering in. “De sierteeltketen was altijd gebaseerd op fysieke verwer- king, maar dat gaat veranderen in informatie verwerken.” “Logistiek is door de keten heen kijken”, zegt Visser. Dat is precies wat er in de sierteeltketen te weinig wordt gedaan, zo heeft hij vastgesteld bij zijn opdrachtgevers in deze sector. Er is natuurlijk het Ketenregister voor de fytosanitaire eisen bij de bollenexport, maar de totale informatie van A tot Z ontbreekt. “Er wordt een product geleverd en waar gaat het heen? Wat gebeurt ermee? Hoe tevreden is de klant? Van bloemen, planten of bollen weten we bijna niets. De eindgebruiker moet onderdeel zijn van het hele proces. Hier

kunnen we leren van de retail- en vleesketen.” Het is de vraag of de informatie überhaupt aanwezig is in de keten, zegt Jacqueline Bloemhof-Ruwaard, hoogleraar Ope- rationele Research en Logistiek aan Wageningen University & Research. Zij is onder andere betrokken bij het project DaVinc3i, waarin onderzoek wordt gedaan naar logistieke processen in de sierteelt. Zij denkt dat meer informatie zinvol kan zijn, maar er zijn beperkingen. “Informatie moet leiden tot betere beslissingen. Als het inderdaad ‘value ad- ded information’ is, dan heeft het zin die te verzamelen. Het is ook een afweging van de kosten die deze betere informatie met zich meebrengt.” In de bollensector is er veel informatie aan het begin van de keten. Telers registeren in het kader van het Ketenregister allerlei teeltgegevens. Daar blijft het echter vaak bij, consta- teert Bloemhof. “Vanaf daar gaan de producten letterlijk alle kanten op. Op een gegeven moment gaat het product naar klanten toe en dan ben je alle informatie over het product kwijt. Hoe het product het doet bij de klant of de consument is niet duidelijk. Vaak stopt de informatie bij de grens als aan de toelatingseisen is voldaan.” INTERNET DER DINGEN Bloemhof en Visser zien een manier om die informatie te verzamelen en te delen: het internet der dingen. Dit houdt in dat alledaagse voorwerpen verbonden zijn met een netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. Met gebruik van sensors kunnen ‘slimme objecten’ hun omgeving in zich opnemen en via netwerktechnologie met elkaar of de mens communiceren. Dat kan onder meer logistieke processen efficiënter maken. Bloemhof: “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een vocht- of warmtemeter die met een partij bollen, bloemen of planten meereist. Al deze informatie maakt de keten transparanter.” Als je deze gegevens bijhoudt, ontstaat vervolgens een nieuw vraagstuk, denkt Bloemhof: “Op welk moment stel je infor- matie beschikbaar? En met wie deel je dat? Hoe laat neem je

8

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document