Greenity4

Interne logistiek Op een gemiddelde agrarisch bedrijf is vaak verrassend veel te verbeteren op logistiek gebied, zegt Jacqueline Bloemhof van Wageningen University & Research. “In de sierteelt zijn veel familiebedrijven. Die bedrijven zijn in de loop der jaren stapsgewijs groter gegroeid. Er is een stuk bij de schuur gebouwd, later kwam er een nieuwe koelcel en weer later is de kas uitgebreid. Daar valt veel te optimaliseren op een hele praktische manier. Waar zitten de deuren, hoe gaan de producten door het bedrijf? Voor onze studenten logistiek zijn dat leuke opdrachten. Zij kunnen dat helemaal doorreke- nen en met hun manier van denken en kijken kan dat verbeterpunten opleveren.” Op grotere schaal gebeurt dat ook bij bijvoorbeeld Royal FloraHolland. Daar loopt een project waarbij met behulp van Big Data wordt geprobeerd om patro- nen te ontdekken in de logistieke stromen. Die stromen zijn elke dag net even anders dan de voorgaande dag. Als uit de big data valt af te leiden dat in een periode bepaalde producten meer of minder richting bepaalde kopers gaan, dan is het mogelijk om de indeling en de personele bezetting daar op aan te passen.

kun je bijvoorbeeld eenvoudig gegevens als de temperatuur in een container meten en doorgeven.”

Disruptive Technology maakt gebruik van een al bestaande ontwikkeling die vaker zal worden toegepast; RFID. Dat staat voor Radio-frequency identification (identificatie met radiogolven). Dit is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te lezen. Deze techniek wordt al in andere producten gebruikt zoals chipkaarten. Een fabrikant van plastic pallets bouwt deze RFID-chips in. Dat geeft mogelijkheden voor tracking en tracing. Visser ziet deze pallets mogelijk als concurrent voor de bekende Deense karren. “De Deense karren zijn in de Nederlandse keten com- mon sense, maar wat is Nederland op wereldschaal? De pallet staat wereldwijd voorop. Ik denk dat er een moment komt om te heroverwegen wat de voor- en nadelen zijn.” Visser verwacht dat er nog meer slimme systemen voor de sierteeltsector worden gemaakt. “Alle knowhow moet bij elkaar komen. Bestellingen met een fax doorgeven, bete- kent dat er niets meetbaar is in de keten. Digitalisering is keihard nodig om fouten uit de keten te halen.” Die digitaliseringslag hoeft geen kapitalen te kosten, denkt Visser. “Al werk je met barcodes. Dat is vrij eenvoudig te doen. Partijen kijken naar besparing in het eigen stuk van de keten, maar het kost over de hele keten veel meer. De tijd van de fax moet een keer achter ons gaan liggen. Het is foutgevoelig en niet ketengericht.” Door digitalisering is het ook makkelijker om een beeld van de eindgebruiker te vormen, denkt Visser. “Je moet de consument betrekken bij het proces, zodat hij een rol speelt in de logistieke keten. Dat kun je doen door bijvoorbeeld op de verpakking een QR-code te zetten, zodat mensen infor- matie kunnen krijgen en kunnen reageren. Dan weet je wat mensen van het product vinden en wat ze ermee doen. De tracking en tracing-mogelijkheden zijn groot. Meten in de keten is weten.”  

orders in? Hoe snel speel je vertragingen door naar de keten? Vertraging in je eigen stuk, heeft consequenties voor de rest van de keten. Dat zijn zaken waar je over na moet denken. Ik denk dat iedereen is gebaat bij optimalisatie in de keten.” Niet meegaan met deze ontwikkelingen is geen reële optie, denkt Bloemhof: “Het is niet tegen te houden. Je zou bij wijze van spreken in een bol of een plant een meetapparaat- je kunnen stoppen dat na verloop van tijd organisch oplost. Dat is er nu nog niet, maar de techniek gaat hard. Het is niet een kwestie of we dat willen. Als het betaalbaar is, staat er iemand op die het gaat doen. En iedereen zal meegaan.” “Dit soort initiatieven komt sneller als er een probleem is en de pers duikt er op. Dat hebben we in de voedingsmiddelen- keten gezien. Als het is misgegaan, dan is de wil er om iets te doen.” TECHNOLOGIE Technologie die het delen van informatie mogelijk maakt, is al beschikbaar, stelt Visser. Hij wijst op het Noorse bedrijf Disruptive Technology. “Zij komen met oplossingen die heel eenvoudig in de keten zijn in te passen. Zij hebben een standaard ontwikkeld die overal mee te verbinden is. Zo

21 december 2017

9

21 december 2017

Made with FlippingBook Online document