Nykøbing F. - Erstatning for opstil. af telefonmaster i 1943

I 8 D B S a g ? f l I » G til

Borgssesterkontoret i Nykøbing F« :*ngaaende de af den tyske VÆ»r&«aagt anbragt© Telefon astar paa EJendooae i Kaminen«

Ejers e l le r Brugers Kavn:

Ejendomens Matr.Kr# »iler nn-4<»n Set^rnelse:

tota;l«t af anbragt« Maator e^’ter nedenstående S?ecification* Stk. Master paa dyrket Jord«** &5,00 Kr« pr. Stk« aarl ig Stfc« Bardunor el* Bfcrnapasle« * ** å2 ,50 - Stk* Haster paa udyrket Jord, Skel e l le r Vej**«* å 2 ,50 - - * Stk« Barduner e l le r tkr&aprle« å 1 ,25 «

Erstatning for Afgradetab, Uløatper a« v. red \asternes Anbringelse anslaar i&g e fter bedste Overbevisning t i l •

Kr.

H y k s b i n g

den

1943«

(Underskrift)

Udfyldes af Kontoret* I {renhold til for an s ta aende fastsattes Erstatningen soss f^l^ert Afgift af Master ®.v. for Tiden 1/4 1943 - 31/3 1945 Kr. 3re. Afgrsdetab og Ulesper ».▼. . . . Kr«. fej, Ialt Kr« i$re« BORO 1 ES? SHKONTORET I MXK .431*0 ?«, den

Made with FlippingBook - Online magazine maker