Lymfekreftbladet 2/2017

2 / 2017

B I DRAGSYTERE

Lymfekreftbladet Forsidefoto: Doug Peters / PA Photos / NTB scanpix Design: Orgservice / Tomy Hoang Siste frist på stoff til neste blad: 20. august 2017 Lymfekreftforeningen  Thomles gate 4, 0270 Oslo  22 20 03 90 Lymfekreftforeningen er en forening for pasienter og pårørende. Foreningens viktigste oppgave er like- mannsarbeid, og skal videre drive med informasjon om lymfekreft og fremskritt innen behandling. Den skal arbeide for å bedre behandlings- og rehabiliteringstilbud til pasienter som er rammet av lymfekreft og fremme rettigheter og krav overfor myndigheter, leger og annet fagpersonell.  post@lymfekreft.no  www.lymfekreft.no Org.nr: 992 776 536

i denne utgaven

KARI SANDBERG Styreleder, Lymfekreftforeningen

KARI STRØM Likeperson, Lymfekreftforeningen

SIRI BAKKEN Styremedlem, Lymfekreftforeningen

JACK H. NIELSEN Styremedlem, Lymfekreftforeningen

ANNE G. STØVNE Likeperson, Lymfekreftforeningen

TORBJØRN L . LIEN Likeperson, Lymfekreftforeningen

LENE JOHANSEN Journalist

www.lymfekreft.no

Made with FlippingBook - Online catalogs